Scope

Voorzitter RvT

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Alphen aan de Rijn | Zuid-Holland
Sluit 14 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

Heeft u inzicht in de werking van onderwijsorganisaties en weet u met flair kritisch toezicht te houden vanuit betrokkenheid?

SCOPE scholengroep is op zoek naar een

VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Als voorzitter van de Raad van Toezicht levert u een belangrijke bijdrage aan de missie van SCOPE:
“Een SCOPE school biedt een aantrekkelijke, inspirerende en uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot waardevolle mensen.”

Wij zoeken een voorzitter die vanuit zijn of haar achtergrond maatschappelijke kennis en ervaring meebrengt en op basis daarvan extra kwaliteit kan toevoegen aan SCOPE. In het bijzonder denken we hierbij aan onderwijs & identiteit, bedrijfsleven en bestuur & organisatie.

Het College van Bestuur van SCOPE bestaat uit twee leden en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De raad houdt algemeen toezicht op het bestuur van de organisatie en het bewaken van de missie en doelstelling. Daarnaast is de Raad van Toezicht een ‘sparring partner’ en ‘critical friend’ voor het bestuur en kan gevraagd of ongevraagd advies geven of meedenken over onderwerpen die binnen de organisatie spelen.

Algemene eisen voorzitter

Wij zoeken een voorzitter die over de persoonlijkheid beschikt om soepel een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij een regionale binding en een regionaal netwerk heeft. De voorzitter heeft voldoende tijd en flexibiliteit om de rol adequaat te kunnen uitoefenen.

Van de voorzitter worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

  • Het vermogen te hebben om met gezag en statuur de voorzittersfunctie te vervullen.
  • Over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.
  • Over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de moderne taken en functie van de Raad van Toezicht en de bestuurder zoals beschreven in de Sector codes en de Code Goed Toezicht van de VTOI/NVTK.
  • Over ervaring als toezichthouder te beschikken.
  • De voorzitter vormt de brug tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur, balancerend tussen een vertrouwensrelatie en gezonde afstand.
  • Als de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter. Deze is het externe boegbeeld en de woordvoerder van de Raad van Toezicht.
  • De voorzitter heeft voldoende en aantoonbare kennis van bedrijfsvoering als belangrijk object van toezicht.
  • De voorzitter is een bruggenbouwer, is crisisbestendig en besluitvaardig, heeft lef en humor, is bezonnen, wijs, authentiek en van onbesproken gedrag als persoon.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Uw schriftelijke sollicitatie kan gericht worden aan Ine Pieterse-Keijzer. Deze sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk op 13 maart 2022 op het e-mailadres bestuur@scopescholen.nl o.v.v. ‘sollicitatie voorzitter Raad van Toezicht’.

De eerste gespreksronde staat gepland op donderdag 31 maart 2022.
De tweede gespreksronde is op woensdag 6 april 2022.

Wanneer u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar bestuur@scopescholen.nl waarna met u contact wordt opgenomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 14 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"