Greijdanus

Voorzitter RvT

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Zwolle | Overijssel
Sluit 1 augustus 2022


Omschrijving Vacature

 

Wil je een belangrijke bijdrage leveren aan de missie en doelstelling van Greijdanus? De Raad van Toezicht zoekt een nieuwe voorzitter; een verbindend en strategisch denker die gericht is op samenwerken. Heb je bestuurlijke ervaring en kennis van de politieke en beleidsmatige ontwikkelingen van het onderwijs? Dan horen we graag van je! Lees het volledige profiel hieronder.

De stichting
Greijdanus is een school voor gereformeerd voortgezet onderwijs met circa 4000 leerlingen verdeeld over vier vestigingen. Met de missie ‘Schitteren in Zijn licht’ bekent Greijdanus kleur. Dit is uitgewerkt in een identiteitsdocument en meerdere beleidsdocumenten die onderling in sterke samenhang functioneren.

De gereformeerde identiteit is actief onderwerp van verdieping. Wij willen ons verbinden met mensen die met ons willen werken aan het realiseren van onze missie. In de vier vestigingen – Zwolle, Meppel, Hardenberg en Enschede – krijgt een breed en vernieuwend aanbod van vmbo bb tot en met vwo vorm. Uitdrukkelijk wil de school er zijn voor kinderen die niet een vanzelfsprekende plek hebben.

In het GO|ON verband trekken het gereformeerd primair onderwijs – Florion, De Oosthoek – en Greijdanus samen op om het beste voor leerlingen te bieden. De school is financieel gezond, heeft een stabiele achterban en scoort goed op de kwaliteit van het onderwijs.

De Raad van Toezicht
‘Goed bestuur’ is een belangrijk punt van aandacht voor publieke dienstverlening. De stichting werkt met een professioneel eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt namens ‘de maatschappij’ toezicht op het bestuur en is tegelijk klankbord voor en werkgever van het bestuur. Een aantal besluiten van het bestuur zijn onderhevig aan goedkeuring van de Raad van Toezicht. Deze betreffen met name de jaarlijkse financiële stukken en het meerjarenbeleid waaronder begrepen de vormgeving van de levensbeschouwelijke identiteit. Bij de taakuitoefening richt de RvT zich naar het belang van de stichting. De governance code ‘Goed onderwijsbestuur’ is van toepassing.

Vriendenstichting
Naast de school functioneert een stichting Vrienden van Greijdanus. Deze stichting fungeert als platform voor betrokkenheid van ouders, alumni, maatschappelijke organisaties,  ondernemingen. Ze faciliteert de ondersteuning van ruim 300 ouders om de reiskosten draaglijk te maken. Bestuurlijk is er een nauwe koppeling. Tegelijk functioneert de vriendenstichting formeel onafhankelijk van de school.

Profiel van de Raad van Toezicht
Gelet op haar positie wil de RvT leden die:
• gezamenlijk willen bijdragen aan de missie en doelstelling van de school;
• bestuurlijke kennis en ervaring hebben in de onderwijssector, overheid, maatschappelijke of commerciële onderneming;
• een academisch werk- en denkniveau hebben met een brede maatschappelijke belangstelling;
• onafhankelijk zijn (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggenspraak);
• beschikken over (helikopter) kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexe organisatie;
• herkenbaar en geloofwaardig zijn in de ogen van de belangrijkste stakeholders: ouders, maatschappij, medewerkers en kerken;
• beschikken over een relevant netwerk;
• standvastig zijn, maar bereid tot coöperatie, concessies en consensus;
• in staat zijn om vanuit hoofdlijnen, kritische distantie en betrokkenheid met het College van Bestuur te werken;
• zich in woord en gedrag persoonlijk verbinden aan het identiteitsdocument van de school;
• een voorbeeld voor anderen zijn in de navolging van Christus. Ze zijn belijdend en meelevend lid van hun kerkelijke gemeente;
• de Greijdanus-waarden in hun functioneren als leidend en inspirerend zien: Christus volgen, groeien, verschil, samen, dienstbaar, verantwoordelijk en genieten.
• bereid en in staat zijn alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden;
• minimaal beschikbaar zijn op tenminste één (hei)dag en 6 – 10 avonden per jaar. De rol van voorzitter vraagt meer minimale beschikbaarheid, waaronder voor periodiek overleg met de
bestuurder.

Specifieke eisen aan de samenstelling van de Raad:
• maatschappelijk heterogene samenstelling: leden zijn complementair qua kennis, ervaring, netwerken en kerkelijke herkomst;
• specialiteiten op de gebieden onderwijs & identiteit, personeel & organisatie, kwaliteitsbeleid, en financieel beleid & beheer;
• kennis op hoofdlijnen van voor het onderwijs relevante aandachtsgebieden, zoals Passend Onderwijs, de relatie met overheden, jeugdzorg en andere maatschappelijke organisaties.

De Raad van Toezicht kent voor leden een vergoeding die is afgeleid van de regeling van de VTOI.

Vacature per 1 juli 2022
In de RvT is er de vacature van voorzitter. We zijn op zoek naar een kandidaat die past in het geschetste brede profiel.

Tevens heeft de kandidaat:
• kennis van de politieke en beleidsmatige ontwikkelingen van het onderwijs en bij voorkeur affiniteit met wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs;
• Kennis, ervaring en affiniteit met medezeggenschap en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
• Een goed en divers netwerk in de publieke sector;
• Bestuurlijke ervaring en ervaring als voorzitter met kennis van governance, besturen en toezichthouden;
• Hij/zij is een verbindend en strategisch denker, gericht op samenwerken en past goed in het huidige team met een inhoudelijke gedrevenheid en transparante werksfeer.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Joost van Buuren (joost@vbuuren.org of mobiel 06 – 494 07 504), of de voorzitter College van Bestuur, de heer Ton Sebens (t.a.sebens@greijdanus.nl of mobiel 06 – 41412458).

Reacties zien we graag zo spoedig mogelijk tegemoet via: raadvantoezicht@greijdanus.nl.


Sluit 1 augustus 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"