Kunst Centrum Haarlem

Voorzitter RvT

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Haarlem | Noord-Holland
Sluit 1 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

Kunst Centrum Haarlem is een galerie, kunstuitleen en winkel voor het kijken naar, lenen en kopen van kunst en design in het centrum van Haarlem. We sluiten aan bij het culturele leven in de regio Haarlem en dragen bij aan de profilering van de stad. Onze gevarieerde kunstcollectie van professioneel beeldend kunstenaars bestaat uit ruim 6.000 kunstwerken. Kunst Centrum Haarlem is een financieel gezonde stichting zonder overheidssteun. Het primaire doel, kunst voor een betaalbare prijs bij de mensen in huis brengen, is sinds 1971 onveranderd gebleven.

Op dit moment zoeken wij een voorzitter voor de Raad van Toezicht. 

De stichting Kunstcentrum Haarlem kent een besturingsmodel met een directeur/ bestuurder en een Raad van Toezicht. In de uitvoering van bestuur en toezicht wordt de Governance Code Cultuur gehanteerd. Recent is een nieuwe penningmeester aangetreden.

Omdat de termijn van de zittende voorzitter verloopt, is de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuwe voorzitter. Vanwege de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht wordt gezocht naar een ervaren voorzitter met een -bij voorkeur- juridische achtergrond en affiniteit met beeldende kunst.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de opdracht toezicht te houden met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en afstand. Zij moet in staat zijn signalen tijdig op te vangen, deze te vertalen naar de gewenste ontwikkeling en een professionele sparringpartner te zijn voor de directeur/bestuurder. Daarnaast beoordeelt zij de voorstellen van de directeur/bestuurder op inhoud, proces en impact.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing van de organisatie en heeft de volgende taken,

verantwoordelijkheden en rollen:

 • klankbord en adviseren van het de directeur/bestuurder;
 • verbinding houden met de organisatie en met externe partijen;
 • zorgdragen voor een goed samengestelde en functionerende RvT;
 • formele werkgever en verbinding tussen bestuur en toezicht;
 • leiding geven aan de vergadering door ruimte te geven aan de dialoog;
 • zorgdragen voor een gelijkwaardig informatieniveau leden RvT.

In de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is zowel kennis van financiële zaken, HR, governance, marketing & communicatie en van beeldende kunst aanwezig. De vertrekkende voorzitter heeft een juridische achtergrond. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Alle Leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de volgende algemene kenmerken:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • onderschrijven van het doel, de grondslag en het karakter van KCH;
 • affiniteit met beeldende kunst;
 • beschikken over een natuurlijk gezag en leiderschap;
 • een constructief-kritische houding;
 • woonachtig in Haarlem en/of directe omgeving.

Aanvullende eisen voorzitter RvT

Voor de rol van voorzitter is belangrijk dat deze een verbinder is die gezag uitstraalt, consciëntieus, rol- en koersvast en besluitvaardig is en in staat is de rust te bewaren. Ervaring als voorzitter Raad van Toezicht is een pré evenals specifieke kennis van juridische zaken.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Het tijdsbeslag van de voorzittersfunctie varieert, maar wordt geraamd op maximaal een uur per week gemiddeld. De RvT vergadert circa vier keer per jaar. Geïnteresseerd om deel uit te maken van deze groep begeesterde toezichthouders? Maak je interesse kenbaar bij de vicevoorzitter Angeli Poulssen. Graag reageren vóór 1 maart 2022.


Sluit 1 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"