Voorzitter twee leden bestuurimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Utrecht

Naam organisatie
Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP)
Profiel bedrijf

In 2019 ontstaan vacatures voor respectievelijk lid (op voordracht van medewerkers, c.q. portefeuille medewerkers) en voorzitter (vanuit een familieorganisatie in de ggz).


Rol van het bestuur

  • Integraal toezicht houden op het beleid van de directeur en de algemene gang van
    zaken in de stichting door: invulling te geven aan de goedkeuringsbevoegdheid ten aanzien van statutair bepaalde bestuursbeslissingen; het functioneren van de bestuurder en de stichting op wezenlijke punten kritisch te volgen; te interveniëren waar dat nodig is.
  • De directeur met raad ter zijde staan door te klankborden, sparren, suggesties te doen. Tevens het eigen netwerk waar zinvol en in overleg met de directeur ten behoeve van de LSFVP inzetten.
  • Zorgen voor een adequate personele invulling van de positie van directeur. Daarbij hoort ook de rol als werkgever voor de zittende directeur.
  • Zorgen voor een adequate inrichting en een adequaat functioneren van het bestuur zelf.
  • Verantwoording afleggen in het openbare jaarverslag van de stichting over de inrichting en het functioneren van het bestuur.

2018-11-18T08:52:32+00:00