Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP)

Voorzitter en twee leden voor het bestuur.