Voorzitter twee leden bestuurimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l € 750 - € 1.500,-
Plaats Utrecht
Reageren vóór 1 januari 2019

Naam organisatie
Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP)
Provincie
Utrecht
Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Profiel bedrijf

In 2019 ontstaan vacatures voor respectievelijk lid (op voordracht van medewerkers, c.q. portefeuille medewerkers) en voorzitter (vanuit een familieorganisatie in de ggz).


Rol van het bestuur

  • Integraal toezicht houden op het beleid van de directeur en de algemene gang van
    zaken in de stichting door: invulling te geven aan de goedkeuringsbevoegdheid ten aanzien van statutair bepaalde bestuursbeslissingen; het functioneren van de bestuurder en de stichting op wezenlijke punten kritisch te volgen; te interveniëren waar dat nodig is.
  • De directeur met raad ter zijde staan door te klankborden, sparren, suggesties te doen. Tevens het eigen netwerk waar zinvol en in overleg met de directeur ten behoeve van de LSFVP inzetten.
  • Zorgen voor een adequate personele invulling van de positie van directeur. Daarbij hoort ook de rol als werkgever voor de zittende directeur.
  • Zorgen voor een adequate inrichting en een adequaat functioneren van het bestuur zelf.
  • Verantwoording afleggen in het openbare jaarverslag van de stichting over de inrichting en het functioneren van het bestuur.
Meer info

 
 Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP)
Zoekt per
1 april 2019
Profiel functie

In opdracht van het ministerie van VWS en in cofinanciering met GGz-instellingen zorgt de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) voor onafhankelijke familievertrouwenspersonen bij GGz-instellingen, waar zij voor familie en naastbetrokkenen van in zorg zijnde cliënten vertrouwenswerk aanbieden. De LSFVP zorgt voor opleiding, training en intervisie voor familievertrouwenspersonen. Het doel is door middel van het bieden van een luisterend oor en begeleiding te komen tot een betere communicatie tussen GGz-instellingen en familie/naastbetrokkenen van in behandeling of zorg zijnde cliënten, bijvoorbeeld in situaties waarbij er misnoegen bestaat over bejegening. Het resultaat draagt bij aan een verbetering van de effectiviteit en kwaliteit van de zorg. Hierbij wordt nauw samengewerkt met familieraden van GGz- instellingen. De LSFVP wordt gesteund door diverse patiënt- en familieorganisaties, de politiek, belangen- en brancheverenigingen. De LSFVP heeft de ambitie om in 2019 actief te worden in het sociaal domein. 

Een uitgebreid profiel treft u op www.lsfvp.nl 

Profiel kandidaat

De beoogde voorzitter heeft kennis van en ervaring met familieorganisaties en/of familieraden in de GGZ. 

Eén lid wordt voorgedragen door de personeelsvertegenwoordiging en heeft bij voorkeur een HRM- achtergrond. 

Eén lid heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder in de GGz-zorg.

<<U treft via deze link een uitgebreide profielschets. >>

 

 


Arbeidsvoorwaarden

U kunt uw reactie per email richten aan info@lsfvp.nl. Informatie over deze boeiende nevenfunctie is te verkrijgen bij Rudi Rikken, aftredend voorzitter (tel. 0653797386) of Rob Jongejans, directeur (tel. 0655881472). U kunt op deze functie reageren tot 31 december 2018. https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/11/lsfvp4bcn.jpg
Naam organisatie
Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP)
Naam contactpersoon
De heer R. Jongejans
Mobiel contactpersoon
0655881472
E-mail contactpersoon
info@lsfvp.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
1 januari 2019
"Naar begin pagina"
2018-11-18T08:52:32+00:00