Vrije School Utrecht Coöperatief

Lid raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Onbezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 8 oktober 2021


Omschrijving Vacature

 

De Vrije School Utrecht Coöperatief bestaat uit 2 scholen, De Vrije School Utrecht met de hoofdlocatie in het centrum en een tweede locatie aan de Maliebaan en De Vrije School Leidsche Rijn in Utrecht West.
Het zijn groeiende en inspirerende scholen waar het fijn werken is.

De Vrije School Utrecht is een coöperatie. Alle medewerkers zijn hiervan lid en kunnen deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering. Van nieuwe collega’s verwachten wij dat zij op termijn aan dit overleg hun bijdrage leveren.

Voor meer informatie over onze coöperatie zie de film Onze coöperatie.

Vacature lid Raad van Toezicht

De Vrije School Utrecht Coöperatief bestaat uit 2 scholen, De Vrije School Utrecht met de hoofdlocatie in het centrum en een tweede locatie aan de Maliebaan en De Vrije School Leidsche Rijn in Utrecht West. Het zijn groeiende en inspirerende scholen waar het fijn werken is.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit twee personen, we zoeken een derde lid van de Raad van Toezicht ter versterking.

De Vrije School Utrecht Coöperatief heeft een bijzondere bestuursstructuur in de vorm van een medewerkerscoöperatie. De leerkrachten en medewerkers met een vast dienstverband zijn mede-eigenaren van het primaire proces. De Grote Algemene Leden Vergadering (GALV) van de coöperatie is hét bestuurlijke besluitvormingsorgaan. De GALV komt 5 tot 6 keer per jaar bijeen om het beleid vast te stellen dat voorbereid is door de bestuurder in samenspraak met medewerkers en schoolleiding en met input vanuit de drie locaties.

Toezicht en takenpakket

De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en het bestuur geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel adequaat te kunnen realiseren. Naast de controlerende taak dient de Raad over het vermogen en de attitude te beschikken om het bestuur als klankbord terzijde te staan. Dit vergt van de Raad van Toezicht nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met het bestuur, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie.

Binnen de drie leden van de Raad van Toezicht dient er een evenwichtige verdeling te zijn in de deskundigheid op het gebied van financiën, onderwijs, personeel en organisatie en op het juridische vlak en bereidheid tot onderlinge samenwerking.

Een uitgebreide profielschets van de RvT vindt u hier.

De leden van de Raad van toezicht ontvangen een reiskostenvergoeding.

Sollicitatieprocedure

De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht, de bestuurders, (G)ALV en de MR, is uitgangspunt bij de sollicitatieprocedure. Een werkgroep bestaande uit 2 leden van de (G)ALV en een bestuurslid doet de briefselectie. In de middag van 13 oktober worden de sollicitatiegesprekken gevoerd door de werkgroep en de voorzitter van de RvT van de Vrije School Utrecht.

Voor de definitieve voordracht door de werkgroep heeft de RvT een gesprek met de kandidaat/kandidaten.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Indien u geïnteresseerd bent in de functie kunt u voor 8 oktober een sollicitatiebrief met motivatie en CV zenden aan de heer Harrie Stokkel, h.stokkel@vrijeschoolutrecht.nl. Voor nadere informatie kunt u opnemen met Harrie Stokkel 030-2319209, bestuurslid, of Joost Broumels 06-31683910, voorzitter RvT.


Sluit 8 oktober 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"