Vrije School Zeeland en Kindcentrum

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Middelburg | Zeeland
Sluit 30 juni 2022


Omschrijving Vacature

In verband met het vertrek van één van de leden, ontstaat er per 1 september ’22 een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht Vrije School Zeeland en Kindcentrum voor de functie secretaris, met specifieke affiniteit voor het Kindcentrum.

Voor kinderen speelt het basisonderwijs een belangrijke rol in het leren én het zich sociaal-emotioneel ontwikkelen. Het is de omgeving waar hun brede palet aan mogelijkheden wordt aangesproken, als voorbereiding op de verdere stappen in hun leven.

De Raad van Toezicht van de Vrije School Zeeland en Kindcentrum VSZ is op zoek naar een enthousiaste toezichthouder, voor de functie secretaris en met affiniteit voor het Kindcentrum.

Wilt u zich inzetten om onze leerlingen een goed fundament mee te geven? Dan komen we graag met u in gesprek!

Algemene informatie:
De Vrije School Zeeland (VSZ) is een middelgrote basisschool in Middelburg met ruim 200 leerlingen, die nauw samenwerkt met het Kindcentrum VSZ (Peuterspeelzaal Madelief en BSO de Buitenkans). In beide stichtingen wordt gewerkt vanuit de menskundige visie van Rudolf Steiner op onderwijs en ontwikkeling van kinderen.

De Raad van Toezicht (RvT) heeft in hoofdlijnen de volgende taken:

  • Toezicht houden op een efficiënte en effectieve inzet van de middelen;
  • Toezicht houden op de verwezenlijking van het vastgestelde beleid en de ambities van de stichtingen en het vervullen van de maatschappelijke opdracht;
  • De directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde staan en deze gevraagd en ongevraagd adviseren;
  • In de werkgeversrol het beoordelen van het functioneren van de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht:
De RvT van Vrije School Zeeland en Kindcentrum VSZ hanteert de Code Goed Onderwijsbestuur PO als richtlijn voor zijn functioneren.
De RvT bestaat uit vijf leden en werkt met commissies, zoals de remuneratiecommissie, de auditcommissie, de commissie onderwijskwaliteit- innovatie en de commissie Kindcentrum.
De RvT vergadert ten minste zesmaal per jaar, waarvan twee keer per jaar met de medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn er verschillende commissie-overleggen en wordt deelgenomen aan incidentele activiteiten.
De RvT heeft ook een jaarlijkse bijeenkomst in het kader van de zelfevaluatie.
Rekening moet worden gehouden met een tijdbesteding van ca 8-10 uur per maand.

Voor “aanvullende informatie” klik hier >.

Specifiek profiel:
Gezien de huidige samenstelling van de RvT wordt specifiek gezocht naar iemand met deskundigheid of affiniteit op het gebied van het Kindcentrum en de functie secretaris. Naar iemand met een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, die zowel intern als extern goed kan communiceren.

Contactinformatie

Heeft u interesse of wilt u meer weten, neem dan contact op met de voorzitter van de RvT, dhr. Wil Wouters, tel. 06 51 25 69 32. Wilt u solliciteren, mail dan een motivatiebrief en curriculum vitae vóór 30 juni 2022 naar rvt@vsz.nl. Op 7 of 12 juli ’22 in de middag vinden sollicitatiegesprekken plaats met de sollicitatiecommissie.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Sluit 30 juni 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"