WelzijnWonenPlus

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Purmerend | Noord-Holland
Sluit 0  


Omschrijving Vacature

 

WelzijnWonenPlus is een regionale welzijnsorganisatie met lokale binding in 7 gemeenten. Wij ondersteunen zelfstandig wonende ouderen en mensen in een kwetsbare situatie bij praktische en/of sociale hulpvragen, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven functioneren en de eigen regie behouden. Deze ondersteuning komt vanuit vrijwilligers uit de directe woonomgeving die net als wij naar elkaar om willen kijken en er voor elkaar willen zijn. Met 24 gedreven professionals en meer dan 850 betrokken en enthousiaste vrijwilligers zetten wij ons in om dat te realiseren. 

Wegens vertrek van één van onze leden zijn wij op zoek naar een

Lid van de Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing van de organisatie, is de werkgever van de directeur-bestuurder en ondersteunt deze als sparringpartner bij strategische beslissingen. De Raad van Toezicht oefent zijn taken uit als collegiaal team, waarbij de leden verschillende aandachtsvelden hebben. In de raad is deskundigheid op het gebied van zorg en welzijn, organisatieontwikkeling, HRM en financieel economische zaken aanwezig. De Raad van Toezicht bestaat uit 4 leden, die worden benoemd voor 4 jaar met eenmaal een mogelijkheid tot herbenoeming. Jaarlijks belegt de Raad van Toezicht zes vergaderingen. Daarnaast nemen leden van de Raad van Toezicht deel aan werkbezoeken, personeelsbijeenkomsten en een jaarlijkse zelfevaluatie. De voorzitter heeft regelmatig contact met de directeur-bestuurder en bereidt de vergaderingen voor.

Profiel van de Raad van Toezicht: 

 • Voldoende affiniteit met welzijnswerk in het algemeen en met name  in de domeinen vrijwilligerswerk, informele zorg en welzijn in de wijk.
 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting.
 • Brede maatschappelijke belangstelling en relevant netwerk.
 • Spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan politiek sociale, bedrijfskundige en financieel-economische achtergronden.
 • De leden van de Raad van Toezicht opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en van de directeur-bestuurder.
 • De Raad van Toezicht vervult naast zijn rol als toezichthouder een werkgeversrol ten behoeve van de directeur-bestuurder en heeft ook een advies-en klankbordfunctie.
 • Wij streven ernaar in de Raad van Toezicht een afspiegeling van de samenleving te zijn.
 • Spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines.
 • Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en op termijn wisselingen hierin vanwege het einde van de zittingstermijn, zoeken wij met name kandidaten met een juridische, politiek-sociale of HRM achtergrond.

Algemene functie-eisen voor individuele leden

 • Affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting.
 • Algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Heeft visie op governance in een maatschappelijke organisatie, met name in gemeentelijke en politieke context.
 • In staat een goede balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand te houden.
 • Vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord ter zijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
 •  Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur- bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
 • Voldoende beschikbaarheid.

Bezoldiging is conform de richtlijnen in de branche.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie is te verkrijgen bij Piet Verhagen, voorzitter van de Raad van Toezicht, telefoon 06 254 00 486.

Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan verzoeken wij u vóór 1 mei a.s. uw motivatie en CV te sturen aan Ingrid van Maarschalkerweerd, directeur-bestuurder, ingridvanm@welzijnwonenplus.nl. De gesprekken zijn gepland op 24, 25 en 26 mei, eerste ronde en tweede ronde 7 juni in Purmerend.


Sluit 0  
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"