Westland Cultuurweb

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Naaldwijk | Zuid-Holland
Sluit 22 mei 2021


Omschrijving Vacature

 

Westland Cultuurweb is op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht. Er wordt gezocht naar een lid met kwaliteiten met kennis en op het gebied van onderwijs en educatie en met bij voorkeur een netwerk binnen de gemeente Westland. Een warm hart voor een prominente plek van kunst en cultuur binnen het onderwijscurriculum en een visie op de rol die kunst en cultuur kunnen spelen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren is vanzelfsprekend een pré!

Wegens mogelijke belangenverstrengeling zoeken wij iemand die niet in een bestuurlijke of leidinggevende functie binnen het Westland werkzaam is.

Westland Cultuurweb

Westland Cultuurweb is opgericht in 2013 en is een netwerkorganisatie voor kunst, cultuur en educatie in de gemeente Westland. De werkzaamheden richten zich grotendeels op vier gebieden:

  • Het stimuleren en ontwikkelen van cultuureducatie in het onderwijs
  • De inkoop van buitenschoolse cultuureducatie voor kinderen en jongeren
  • Het ondersteunen, faciliteren en verbinden van het brede culturele veld in de gemeente Westland
  • Het stimuleren en ontwikkelen van kunst- en cultuurparticipatie binnen het sociaal domein

 

Profielschets

Leden van de Raad van Toezicht – Westland Cultuurweb

Betrokken – Ambitieus – Met lef – Integer

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Westland Cultuurweb bestaat uit (maximaal) 5 leden.
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat zij onder haar leden aantoonbare kennis heeft op de volgende gebieden:

  • Kennis en kunde op het gebied van kunst en cultuur
  • Kennis en cultuur op het gebied van juridische zaken
  • Kennis en kunde op het gebied van financiën en management
  • Kennis en kunde op het gebied van bestuur en politiek
  • Kennis en kunde op het gebied van onderwijs en educatie

 

Van de voorzitter worden bovendien de volgende kwaliteiten verwacht: onafhankelijkheid, daadkracht, een visie op korte en lange termijn. Van de andere leden wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met de culturele sector, bestuurlijke ervaring hebben en een teamspeler zijn. Zij hebben een hbo/academisch werk- en denkniveau.

Voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een beperkte (onkosten)vergoeding beschikbaar.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Reacties met CV en korte motivatie graag uiterlijk 21 mei verzenden naar info@westlandcultuurweb.nl.
Op 31 mei of 7 juni voeren wij gesprekken met mogelijke kandidaten.
Voor meer informatie kan contact gezocht worden met Jeroen Kunstman, directeur-bestuurder, 06-48519711.

Meer informatie over Westland Cultuurweb is te vinden via onze site:

www.westlandcultuurweb.nl

Meer specifieke informatie over ons beleid is te vinden op:

http://www.westlandcultuurweb.nl/cultuurweb/beleid-en-verantwoording


Sluit 22 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"