Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Organisatieontwikkeling

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Poeldijk | Zuid-Holland
Sluit 27 oktober 2022


Omschrijving Vacature

 

Wilt u meebouwen aan kwalitatief sterk en vernieuwend basisonderwijs in Westland en Midden-Delfland? Binnen de Raad van Toezicht van WSKO zijn twee vacatures voor een lid van de Raad van Toezicht met specifieke expertise op het gebied van 1) Onderwijs en 2) Organisatieontwikkeling. 

WSKO
Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs bestaat uit 17 enthousiaste en ondernemende basisscholen. WSKO kenmerkt zich door een diversiteit in het onderwijsaanbod, zodat ouders altijd een school kunnen kiezen die past bij hun kind. Binnen de koers van WSKO geven schooldirecteuren hun onderwijs vorm op een manier die past bij de school, het team en de kinderen. WSKO heeft bijna 500 medewerkers die onderwijs bieden aan circa 5.200 leerlingen in Westland en Midden-Delfland. Voor meer informatie over WSKO verwijzen wij graag naar de website.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert 5 à 6 keer per jaar. Daarnaast bezoeken de leden een aantal scholen per jaar om zich een beeld te kunnen vormen van wat zich binnen de scholen afspeelt. Ook wordt er twee keer per jaar met de GMR vergaderd. De Raad van Toezicht heeft drie taken: toezicht houden, adviseur voor het College van Bestuur en werkgever van het College van Bestuur. De belangrijkste taak is het toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur en het bewaken van de doelstellingen van de stichting.

De RvT richt zich in haar toezichthoudende rol op de volgende aandachtsgebieden:
a) Onderwijskundig beleid;
b) Financieel beleid;
c) Sociaal beleid (HRM, arbeidsmarkt, opleiding);
d) Ondernemerschap;
e) Openbaar (lokaal) bestuur;
f) CommunicaXe en markeXng;
g) OrganisaXe- en managementontwikkeling;
h) Bestuurlijke en juridische ontwikkelingen.

Expertise
In onze Raad van Toezicht onderschrijft ieder lid de missie, ambitie en de strategische doelen van WSKO en de Code Goed Bestuur. Wij zoeken iemand van onbesproken gedrag, die zich onafhankelijk en integer kan opstellen.

De kandidaat heeft aantoonbare kwaliteiten (en ervaring) als intern toezichthouder, waaronder:
• Overzicht en analytisch vermogen;
• Affiniteit met het onderwijs;
• Beschikt bij voorkeur over een -voor het onderwijs en de regio relevant- netwerk;
• Is bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

In het profiel, waarvoor -zoals genoemd- twee functies opengesteld zijn, gaat het minimaal om de
volgende aandachtsgebieden:
– Onderwijskundig beleid en kwaliteitszorg;
– Organisatie- en managementontwikkeling;

In combinatie met de aandachtsgebieden:
– Sociaal beleid;
– Communicatie en marketing;
– Ondernemerschap.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie en solliciteren
Cor van Dalen, de voorzitter van de Raad van Toezicht, wil u graag meer vertellen over deze boeiende rol (via cvandalen@kalsbeek.nl of telefonisch tel. 06 – 25 09 79 54). Of neem contact op met Henriëtte Boevé, voorzitter van College van Bestuur (via h.boeve@wsko.eu).

De sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, kunt u tot uiterlijk 27 oktober 2022 sturen naar rvt@wsko.eu. Na een voorselectie op basis van de ontvangen sollicitaties nodigen wij een aantal kandidaten uit voor een gesprek met de benoemingsadviescommissie. De eerste gesprekken vinden plaats op 7 en 14 november 2022 (in de avond).


Sluit 27 oktober 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"