Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON)

Voorzitter

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 17 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

Ingang per 1 maart 2022 voor een termijn van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Wetenschap in het voortgezet onderwijs

WON wil leerlingen in het voortgezet onderwijs de liefde voor wetenschap meegeven en opleiden tot jongvolwassenen met een nieuwsgierige en kritische grondhouding. We geloven in de kracht van verwondering en willen bijdragen aan de ontwikkeling van de academische attitude van de leerling. WON-scholen stimuleren leerlingen zelfstandig te denken en zelfstandig kennis te verwerven. We zijn ervan overtuigd dat dit nodig is om actief deel te kunnen blijven nemen aan een snel veranderende en mondiale samenleving.

Hoe WON dat doet

WON-scholen in Nederland (40) hebben in een Academisch Referentiekader vastgelegd
welke attitude, competenties en vaardigheden passen bij de vwo leerling in het perspectief van de oriëntatie op wetenschap. Elke WON-school ontwerpt een eigen programma waarin de didactiek van ‘onderzoekend leren en leren onderzoeken’ centraal staat. Om een kwalitatief goed en aansprekend onderwijsaanbod te kunnen realiseren hebben WON-scholen hun krachten gebundeld in een landelijk netwerk. Daarin werken zij samen met elkaar en met (universitaire) partners aan het onderwijs van WON. Een van de resultaten daarvan is de het landelijke professionaliseringstraject voor docenten in de didactiek van onderzoekend leren.

De ambities van WON voor de komende jaren

WON wil zoveel mogelijk leerlingen in het vwo stimuleren in hun onderzoekende attitude en competentie. Om dit doel te realiseren heeft WON een aantal concrete ambities:

  1. We streven naar kwalitatief goed onderwijs, verzorgd door de beste professionals.Daarom vinden we het belangrijk dat WON-scholen blijven investeren in de professionalisering van hun docenten en ontwikkelen we daarvoor samen met partners ook eigen programma’s. Bovendien zetten we in op de versterking van doorlopende leerlijnen samen met universitaire partners in verschillende regio’s van Nederland.
  2. WON wil een lerend netwerk zijn van scholen, docenten, leidinggevenden en leerlingen. In deze manier van samenwerken wil WON zich professionaliseren. Bijvoorbeeld met behulp van bestaande en nieuwe leergemeenschappen in regio’s, tussen regio’s en met onze (universitaire) partners. De kwaliteit van wat we doen binnen onze scholen, hoe we daarvan leren en hoe we ons binnen de samenwerking verbeteren is onderdeel van onze collectieve kwaliteitscyclus.
  3. WON vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk vwo-leerlingen in hun academische vorming worden gestimuleerd. We hebben daarom aandacht voor de integratie en positionering van het onderwijs van WON in de scholen. Bovendien werken we aan uitbreiding van het netwerk met nieuwe WON-scholen. Zij kunnen ook bijdragen aan het vergroten van de onderzoekende attitude en competentie.
  4. 4. Er is veel kennis en expertise binnen WON-scholen over het stimuleren van leerlingen in hun oriëntatie op wetenschap. WON heeft de ambitie om deze te ontsluiten voor eigen leden en partners. We stimuleren daarom regionaal en landelijk het delen van good practices en werken aan mogelijkheden om deze nog beter inzichtelijk te maken.

De voorzitter

WON zoekt een voorzitter die zich minstens voor drie jaar wil verbinden aan het netwerk en die zich overtuigend inzet om met de scholen de ambities te realiseren. Van u als voorzitter wordt verwacht dat u aanwezig bent tijdens landelijke vergaderingen en bijeenkomsten van WON en dat u WON vertegenwoordigt in bijeenkomsten met externe samenwerkingspartners. Op verzoek en op eigen initiatief bent u beschikbaar als sparringpartner voor regio’s en scholen in de ontwikkeling en organisatie van hun onderwijs en de vorming van hun professionals en leiders. Het voorzitterschap van WON vraagt een tijdsinvestering van ongeveer 160 – 200 uur op jaarbasis. De functie kent een passend honorarium.

Wat WON verwacht

De voorzitter van WON verbindt en inspireert. Als boegbeeld bent u in staat om de ambities van WON goed onder de aandacht te brengen en leiding te geven aan de initiatieven om deze te realiseren. Bovendien opent uw inzet deuren naar nieuw partnerschap voor WON.
Als voorzitter van het netwerk van WON-De voorzitter van WON verbindt en inspireert. Als boegbeeld bent u in staat om de ambities van WON goed onder de aandacht te brengen en leiding te geven aan de initiatieven om deze te realiseren geeft u leiding aan de beleids- en besluitvorming binnen WON en aan de planning van activiteiten in het netwerk. Dat doet u samen met de stuurgroep. In de uitvoering wordt u ondersteund door het programmabureau.

U zit bijeenkomsten van het netwerk en vergaderingen van de stuurgroep voor en u stimuleert anderen in hun bijdrage daarin. U vertegenwoordigt het netwerk op politiek en bestuurlijk niveau, bijvoorbeeld bij onze universitaire partners, de Jonge Akademie, de KNAW, het Profielenberaad, en het ministerie van OCW.

Het profiel

Om de rol van voorzitter succesvol in te kunnen vullen is het belangrijk dat u een warm hart heeft voor de ontwikkeling van de onderzoekende attitude bij jongeren. U heeft affiniteit met het voortgezet onderwijs, de leerling en onze professionals. U voelt zich een ambassadeur voor de ontwikkeling van een onderzoekende attitude en competentie. U bent een ervaren directeur of bestuurder met een goed netwerk in het voortgezet onderwijs en daarbuiten. Bij voorkeur heeft u een netwerk in het hoger en/of wetenschappelijk onderwijs. U zet uw ervaring en uw contacten in om WON als lerend netwerk te versterken. U beschikt over een heldere visie op wetenschapsvorming en draagt deze uit. Uit ervaring kent u de kansen voor en de aandachtspunten van scholen die werken aan onderwijsvernieuwingen. U bent een strateeg met een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. U weet anderen te inspireren en u bent goed benaderbaar voor schoolleiders, docenten en andere partners van WON.

 

WON hecht waarde aan de volgende competenties in haar voorzitter.

Verbindend

U heeft het vermogen om de relevante spelers in het netwerk van WON met elkaar te verbinden. U investeert in het opbouwen en onderhouden van goede en professionele relaties met de vertegenwoordigers van individuele WON-scholen, regionale netwerken en samenwerkingspartners. U bent steeds actief op zoek naar gedeelde belangen hierbij.

Communicatief vaardig

U bent een vaardig spreker, iemand die anderen weet te inspireren. Dat geldt zowel in plenaire bijeenkomsten, als in vergaderingen en individuele gesprekken. U bent een toegankelijke gesprekspartner voor in- en externe partners op verschillende niveaus.

Onafhankelijk

U stelt het belang de realisatie van de gezamenlijke ambitie van WON-scholen centraal. Vanuit dat perspectief geeft u leiding aan de ontwikkelingen en de samenwerking in het WON-netwerk, ook wanneer de belangen van partners niet (direct) verenigbaar lijken te zijn.

Besluitvaardig

U beschikt over het vermogen om zowel vlot als weloverwogen beslissingen te (laten) nemen, ook als belangrijke informatie onvolledig is of ontbreekt en als er sprake is van verschillende of tegenstrijdige belangen.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Belangstellenden voor het voorzitterschap van WON nodigen wij uit om dit voor 17 januari 2022 kenbaar te maken via het onderstaande adres t.a.v. Stuurgroep WON.
Uit de sollicitaties wordt een voorselectie gemaakt. Een oriënterend gesprek kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. De selectiecommissie van WON bestaat uit een aantal vertegenwoordigers. De commissie brengt advies uit aan de stuurgroep over de benoeming. De selectiegesprekken zijn gepland op maandag 31 januari 2022.

Meer informatie

Een motivatie en CV kunt u mailen ter attentie van de Stuurgroep WON, via het programmabureau: WON@pesant.nl, onder vermelding ‘kandidatuur voorzitter WON’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal Kessels (programmabureau WON) via het adres WON@pesant.nl of 06 455 54 074. Alle correspondentie en communicatie wordt vertrouwelijk behandeld.


Sluit 17 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"