Stichting Wijs

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Huisvesting en projectmanagement

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 7 mei 2023


Omschrijving Vacature

 

Wijs! zoekt

Twee leden voor de Raad van Toezicht

COMMUNICATIEF – VERBINDEND – VISIE GEDREVEN

 

Wij zoeken toezichthouders met:

  • affiniteit met de doelstellingen en de functie van de stichting;
  • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
  • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • het vermogen en de attitude om het College van Bestuur als klankbord en met raad terzijde te staan;
  • het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen;
  • een goede balans in het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen en onafhankelijk en kritisch te opereren;
  • integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel;
  • inzicht in de eisen die aan een organisatie als de stichting worden gesteld op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit;
  • ambitie om zich te blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied waarin de stichting actief is.

 

Voor de Raad van Toezicht is een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines noodzakelijk. Daarom zoekt de Raad specifieke deskundigheid op het gebied van:

• Huisvesting en projectmanagement;
• Onderwijsinhoud.

 

Wijs!

Wijs! is verantwoordelijk voor primair onderwijs in de Utrechtse wijken en dorpen Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens. De stichting omvat momenteel zes scholen (verdeeld over 8 locaties), met ruim 3.300 leerlingen. In de toekomst openen we een nieuwe school in de nieuw te bouwen wijk Groenewoud. Wijs! bereidt kinderen voor op de toekomst. Kinderen worden toegerust met de nodige kennis, vaardigheden en houding om hun kansen in het vervolgonderwijs en de samenleving te maximaliseren. Dit gebeurt binnen een professionele en lerende omgeving, waar bewust handelen én rol- en voorbeeldgedrag belangrijke instrumenten zijn van onze professionals.

Als stichting staan wij voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs om de kansen voor alle kinderen in het vervolgonderwijs en hun deelname in de samenleving te maximaliseren. De komende periode zullen de scholen zich daarom ontwikkelen tot Integrale Kind Centra (IKC’s). Binnen Wijs! wordt evidence informed gewerkt. Wij baseren ons op wetenschappelijke inzichten over leren en ontwikkelen van kinderen en het belang van verbinding met de sociale en maatschappelijke omgeving van een kind.

Wij hebben een visie ontwikkeld en beschreven op basis van vier deelgebieden, namelijk: leren, leren organiseren, professionaliteit en veranderen. Deze visie dient als normatief kader waarmee de belangrijkste vragen over het onderwijs worden gesteld, namelijk: hoe werkt leren? Hoe kunnen we dit leren organiseren? Wat verwachten we van een professional? Hoe kunnen we de organisatie hierin veranderen?

In onze visie op leren hebben wij van al onze kinderen ”hoge verwachtingen”. Wij geloven dat we deze hoge verwachtingen kunnen waarmaken door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat eerlijke kansen biedt aan alle leerlingen, ongeacht achtergrond. Leerlingen lijken meer op elkaar dan ze verschillen in de manier waarop ze leren. Wat leerlingen weten en hoe snel ze leren is afhankelijk van hun voorkennis. Om dit te kunnen bereiken worden bewezen didactische en pedagogische strategieën ingezet.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wil jij een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van onze kinderen, medewerkers, scholen en stichting? Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten, neem dan contact op met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Arne Deenekamp (06 – 22 92 83 92)

Heb je belangstelling? Mail je motivatiebrief en curriculum vitae vóór 7 mei naar Kim de Lang (kim.de.lang@wijs-utrecht.nl).

De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 15 mei.


Sluit 7 mei 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"