Wilde Ganzen

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Ontwikkelingssamenwerking

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Amersfoort | Utrecht
Sluit 10 januari 2021


Omschrijving Vacature

Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn van één van de leden, is Wilde Ganzen per 1 april 2021 op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht met specifieke deskundigheid op ontwikkelingssamenwerking.

Over Wilde Ganzen

Wilde Ganzen is een onafhankelijke stichting die zich sinds 1957 richt op armoedebestrijding wereldwijd.

Armoede verlamt initiatief. Het ondermijnt relaties. Het negeert talent. Het ontneemt trots en vervult met schaamte. Miljoenen moedige, sterke en hardwerkende mensen worden tegengehouden door armoede. Ze geven het beste wat ze hebben. Maar armoede zet ze op achterstand. Elke dag opnieuw.

Daarom steunt Wilde Ganzen overal ter wereld aanpakkers die armoede van onderop doorbreken met kleine, slimme projecten. We vergroten de impact van hun werk met onze kennis, een sterk netwerk en een financiële bijdrage. Zo zorgen we samen voor cruciale vooruitgang in buurten en dorpen én helpen we mensen hun dromen te realiseren.

Wilde Ganzen steunt initiatieven van aanpakkers: mensen die een probleem zien, concreet aan de slag gaan, volhouden en zorgen dat je écht resultaten boekt waar mensen profijt van hebben. Deze kleine projecten worden altijd opgezet door lokale mensen samen met ondernemende Nederlanders.

Ook versterken we de zelfredzaamheid van deze mensen en hun organisaties, met name in het werven van fondsen in eigen land. Voor een structurele verbetering van hun situatie en toekomst.

De Stichting gevestigd in Amersfoort heeft een jaaromzet van ruim €20 miljoen en heeft circa 50 medewerkers onder leiding van één directeur.

Taak Raad van Toezicht

Wilde Ganzen heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit zes personen. De Raad van Toezicht is toezichthouder, klankbord en werkgever van de directie. In dat kader volgt de Raad van Toezicht de werkzaamheden van de directie en kan de directie gevraagd en ongevraagd adviseren. Tot de taken van de Raad van Toezicht behoren in elk geval:

 • bewaken van de missie en de doelstelling;
 • realisatie van missie en de doelstelling en vertaling daarvan in beleid, begroting en resultaten;
 • strategie, identiteit en continuïteit van de stichting;
 • werving en besteding van middelen;
 • bedrijfsvoering, risicobeheer en zakelijk beleid;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • relatie met interne en externe belanghebbenden;
 • goedkeuring van besluiten van de directie.

Op de functie is een vrijwilligersvergoeding van toepassing.

Profiel lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert vijf à zes maal per jaar. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de zittende leden voor een termijn van vier jaar. Aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat er onder de leden een spreiding is van relevante maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines.

Algemeen

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij:

 • affiniteit hebben met de doelstelling en visie van de stichting;
 • ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren;
 • adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de directie;
 • goede gesprekspartner zijn voor Wilde Ganzen en Raad van Toezicht-collega’s;
 • integer en betrouwbaar zijn;
 • geen strijdige belangen hebben;
 • voldoende tijd voor het vervullen van de rol.

Specifiek gevraagd

Van dit lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij / zij:

 • uitgebreide kennis en actuele ervaring heeft op het terrein van ontwikkelingssamenwerking;
 • een relevant netwerk heeft in de NGO wereld en bij de overheid;
 • visie en zicht heeft op de politieke, maatschappelijke en (inter)nationale omgeving van Wilde Ganzen;
 • vanuit die hoedanigheid een goede gesprekspartner is voor Wilde Ganzen en de collega’s in de Raad van Toezicht.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Kandidaten kunnen t/m 10 januari 2021 reageren via de SOLLICITATIEKNOP.

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Kees de Jong (directeur) via telefoonnummer 033-2045555.

Eerste gesprekken zijn gepland op 18 en 22 januari 2021 in de middag.


Sluit 10 januari 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

Sollicitatie link
https://werkenbij.wildeganzen.nl/lid-raad-van-toezicht-wilde-ganzen/nl/apply?&_ga=2.139647792.2053948017.1608583351-1039645580.1608583351&step=1
"Naar begin pagina"