Woningcorporatie Wold en Waard

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

deze vacature is niet meer actief ...
Woningbouw | Bezoldigde functie | Leek | Groningen
Sluit 3 december 2021


Omschrijving Vacature

 

 “SAMEN WERKEN AAN SAMEN WONEN. GEWOON DOEN!”

Binnen onze Raad van Commissarissen hebben wij een vacature voor een commissaris met als aandachtsgebied digitalisering en innovatie.

Wie zijn wij?

Wold & Waard is een middelgrote woningcorporatie met op dit moment ruim 5500 woningen en zorgeenheden in het Groninger Westerkwartier.

Onze missie is om bij te dragen aan goed en betaalbaar wonen in de dorpen van het Westerkwartier. Voor iedereen, maar met name voor de minderdraagkrachtige en kwetsbare groepen in onze samenleving. Het gaat daarbij om wonen in de meest ruime zin van het woord. Daarbij hoort ook ons ambitieuze verduurzamingsprogramma Wonen met Energie.

Ons ondernemingsplan heet “Samen werken aan samen wonen. Gewoon doen!”.  Wij geloven dat samen werken tot beter wonen in het Westerkwartier leidt. En we vinden dat er voor iedereen een plek moet zijn, in dorpen waar er onderling contact is en waar buren elkaar helpen.

Diversiteit en integriteit in de Raad

Wold & Waard hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie én Raad van Commissarissen. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Zo hebben we in onze Raad een heel open sfeer, met veel aandacht voor samenspel. Wij nodigen daarom iedereen die zich in het profiel herkent van harte uit om te solliciteren.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een commissaris met het profiel “digitalisering en innovatie”.

Specifieke vereisten

 • Kennis van (ontwikkeling en ethische kant van) digitalisering.
 • Kennis van innovatieprincipes en de vertaling daarvan naar diensten en/of processen.
 • Visie op innovatie (vastgoed en/of sociaal in relatie tot het werkgebied van een woningcorporatie).

Algemene kwaliteiten

 • Een kritische en open geest, een “helikopterview”, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denkniveau op minimaal hbo-niveau).
 • Durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor verschillende rollen zijn daarbij cruciaal.
 • Een duidelijke oriëntatie op de omgeving van Wold & Waard, met name de gemeenschap/ samenleving waarbinnen de stichting functioneert en haar doelgroepen daarin, om zo voorgesteld beleid te kunnen toetsen.
 • Algemene interesse in de samenleving en de volkshuisvesting.
 • Affiniteit met de (sociale) doelstelling van de corporatie.
 • Inzicht in en kennis van strategische vastgoed vraagstukken is een pre
 • Het vervullen van een voorbeeldfunctie in een organisatie met een open en integere cultuur. Hier hoort bij dat de Raad van Commissarissen er alles aan doet om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.
 • Voldoende tijd om invulling te kunnen geven aan het commissariaat (circa 12 vergaderingen en bijeenkomsten per jaar, deels overdag, deels in de avonduren). De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer 2 dagen per maand inclusief scholing en informatieverwerking. Een maximale aanwezigheid bij bijeenkomsten is belangrijk.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Ben je geïnteresseerd, stuur dan voor 3 december 2021 12.00 uur een CV en motivatie naar bestuurssecretariaat@woldwaard.nl. Vragen over deze vacature kun je stellen aan Patricia Stenekes. Contact verloopt via Pien Klaassen of Anja Hotsma (0594 – 51 21 61, bestuurssecretariaat@woldwaard.nl).

Onze Raad van Commissarissen en het Huurdersplatform Westerkwartier hebben ervoor gekozen om de werving van nieuwe commissarissen altijd gezamenlijk te doen. Het sollicitatiegesprek vindt plaats op 20 december 2021 eind van de dag op het kantoor van Wold & Waard met 2 vertegenwoordigers van het Huurdersplatform, 3 vanuit de Raad en de bestuurder van de corporatie.


Sluit 3 december 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel
RvT vacature bij Minkema College te benoemen op voordracht van de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
RvT Lid vacature bij Bibliotheek De tweede verdieping te Nieuwegein.
Lid van Raad van Toezicht met profiel Dierenwelzijn bij DOA-Stichting Dierenopvang Amsterdam .
RvT Lid vacature bij Ment GGZ te Oosterbeek.
RvT-Lid gezocht door Kraamzorg de Eilanden.

"Naar begin pagina"