Woningcorporatie Wonen Vierlingsbeek

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

deze vacature is niet meer actief ...
Woningbouw | Bezoldigde functie | Vierlingsbeek | Noord-Brabant
Sluit 10 oktober 2021


Omschrijving Vacature

 

Wonen Vierlingsbeek is een woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding in Oost-Brabant (ten zuiden van Boxmeer en ten noorden van Venray). De stichting verhuurt woningen in Vierlingsbeek, Overloon, Maashees, Holthees, Vortum-Mullem en Groeningen. De organisatie is trots op haar zelfstandig bestaan. Een keuze die ten volle wordt ondersteund door de huurders. De corporatie is financieel gezond en is klaar voor nieuwe uitdagingen zoals bijvoorbeeld de aanpak van vergrijzing en vergroening, verduurzaming en de kansen voor starters en huurders met middeninkomens op de lokale woningmarkt.

De kleinschaligheid van de organisatie betekent dat er creatief en flexibel moet worden nagedacht over bijvoorbeeld beleidskracht, het borgen van kennis, hoe de verantwoordingscyclus in te vullen, en het organiseren van de achtervang van personeel. Dit betekent dat er ook meer gevraagd wordt van de RvC in de rol val van adviseur / sparringpartner van de directeur-bestuurder (naast de rollen van toezichthouder en werkgever).

De stichting wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Deze heeft de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor het beleid en het reilen en zeilen van de woningstichting.

De RvC
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op de directeur-bestuurder en stelt daarbij de belangen van de huurders voorop. Zij staat de bestuurder met raad ter zijde.
De RvC bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de raad naar geslacht en achtergrond. De taken en bevoegdheden van de RvC, evenals de onverenigbaarheden, zijn uitgebreid beschreven in de statuten van Woningstichting Vierlingsbeek en in het daarop afgestemde reglement RvC. Bij zowel de (her)benoeming van de commissarissen als bij de invulling van de taak, worden deze in acht genomen.
De RvC bestaat momenteel uit een voorzitter en drie leden. In mei 2022 volbrengt een van deze leden zijn 2e termijn en zal dus terugtreden. Dat is de reden dat er een nieuw lid van de RvC wordt gezocht.

Kwaliteitsprofiel: Financieel en op voordracht van de huurders
(voor het algemene kwaliteitsprofiel verwijzen wij u graag naar de website van Wonen Vierlingsbeek of kan bij Hein van Haastert worden opgevraagd)

Gewenste financiële expertise

 • Heeft kennis van, inzicht in en ervaring met vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van organisaties.
 • Heeft inzicht in vraagstukken op het terrein van treasury en risicomanagement.
 • Het beschikken over inzicht in de specifieke eisen die aan de continuïteit van corporaties gesteld worden door externe toezichthouders als de Autoriteit Woningcorporaties, het WSW en de accountant is een pre.
 • Kan investeringsbeslissingen op het gebied van vastgoed (nieuwbouw, (planmatig) onderhoud, verduurzaming, enz.) beoordelen op financiële risico’s.

Het profiel van het nieuwe lid op voordracht van de huurders vraagt om:

 • Intrinsieke interesse in de belangen van de huurders. Aantoonbare betrokkenheid bij doelgroepen van de corporatie is een pre.
 • Bewaking van de belangen van de (huidige en toekomstige) huurders op een onafhankelijke wijze en toezicht op het feit dat Wonen Vierlingsbeek op een correcte wijze met de belangen van de (huidige en toekomstige) huurders omgaat.
 • Inzicht in de lokale woningmarkt. Het nieuwe lid is bij voorkeur woonachtig en/of werkzaam in de regio.

Het lid op voordracht van de huurdersorganisatie zit “zonder last en ruggenspraak” en dus als onafhankelijk persoon in de RvC.

Gewenste extra kennis en ervaring

 • U bent in staat om complexe vraagstukken te overzien en te analyseren. Uw kennis en ervaring wilt u graag beschikbaar stellen aan een organisatie met primair een maatschappelijke taak. U kunt uw functie uitoefenen vanuit betrokkenheid, maar ook met afstand en gericht op de hoofdlijnen van het beleid.
 • U beschikt over een heldere visie op governance. U bent bekend met de wisselwerking tussen directeur-bestuurder en RvC en de invulling van de drie rollen als toezichthouder (werkgever, toezichthouder en adviseur/sparringpartner). U realiseert zich dat een goede vertrouwensband tussen directeur-bestuurder en RvC van groot belang is.

Vereiste competenties

 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgeving)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Vakinhoudelijke kennis en visie
 • Zelfreflectie
 • Relativeringsvermogen

(zie voor uitwerking: Bijlage 1 bij artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015)

Onverenigbaarheden 
Ten einde belangenverstrengeling te voorkomen, mag het werk van een commissaris niet conflicteren met zijn/haar eigen werkzaamheden of nevenfuncties.  Voor onverenigbaarheden verwijzen wij u naar de desbetreffende artikelen in de woningwet (artikel 30).

Honorering
Een lid van de Raad van Commissarissen ontvangt voor de werkzaamheden een vergoeding. Deze honorering is overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de beleidsbepalingen die voor de sector van toepassing zijn.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Procedure
De RvC en de huurders van Wonen Vierlingsbeek laten zich bij deze procedure ondersteunen door Hein van Haastert. Uw sollicitatie (brief en cv) kunt u e-mailen naar welkom@van-haastert.nl, ter attentie van Hein van Haastert. Voor extra informatie kunt u hem bellen op 06 – 20 43 18 01.
Wij ontvangen uw sollicitatie graag voor 10 oktober.


Sluit 10 oktober 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"