Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Lid Raad van Commissarissen (RvC)- Op voordracht OR

Vastgoed

deze vacature is niet meer actief ...
Woningbouw | Bezoldigde functie | Terneuzen | Zeeland
Sluit 11 september 2023


Omschrijving Vacature

 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is per 1 januari 2024 op zoek naar een

LID VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

met kennis en ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling en/of -beheer. Dit nieuwe lid van de Raad voor Commissarissen (RvC) wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.

Functie van de RvC
De RvC van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit vijf leden. Centrale taak van de raad is toezicht houden op het bestuur van en de algemene zaken bij de woningcorporatie. De raad adviseert op strategisch niveau en fungeert als klankbord voor de directeur/bestuurder. Basis voor het handelen is de Governancecode woningcorporaties 2020. Alle leden van de RvC hebben HBO/academisch werk- en denkniveau, zijn maatschappelijk betrokken en hebben affiniteit met de doelstellingen en het werkgebied van een corporatie.

 

Profiel

Vastgoedontwikkeling
oor de vacature binnen de RvC zoeken wij een ervaren kandidaat voor het profiel vastgoedontwikkeling en –beheer. De kandidaat heeft kennis en ervaring binnen de volkshuisvesting, bij voorkeur opgedaan bij een woningcorporatie. Een geschikte kandidaat heeft daarnaast:

  • kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder regels met betrekking tot aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid en bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid) en/of;
  • kennis van of ervaring met gebieds- en projectontwikkeling en/of;
  • inzicht in het algemene functioneren van de woning- en vastgoedmarkt en/of;
  • kennis van of ervaring met strategisch voorraadbeleid/-beheer, asset/portfoliomanagement en onderhoudssystematiek bij woningcorporaties.

Het nieuwe lid van de RvC maakt onderdeel uit van de auditcommissie. Deze commissie adviseert de raad over financieel economische vraagstukken. Dat betekent dat een geschikte kandidaat hiermee affiniteit moet hebben.

Persoonlijk profiel
We zijn op zoek naar een echte teamspeler. Naar iemand die kritisch durft te zijn, verantwoordelijkheid neemt, collegiaal is, onafhankelijk kan opereren tegenover bestuur en collega-toezichthouders, besluitvaardig is en integer handelt. Uiteraard heeft u daarnaast binding met de streek!

Kortom, wij zijn op zoek naar een Gewoon Goede Commissaris. Voor meer informatie over het profiel van een lid van de RvC kunt u het reglement bekijken.

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen: de organisatie 
oongoed Zeeuws-Vlaanderen is een woningcorporatie waar Gewoon Goed Wonen centraal staat. Onze belangrijkste taak is het bieden van voldoende betaalbare, passende en duurzame huurwoningen in Zeeuws-Vlaanderen aan diegenen met een lager inkomen. Natuurlijk hebben we ook oog voor andere kwetsbare doelgroepen die door omstandigheden tussen wal en schip dreigen te raken. Samen met onze (maatschappelijke) partners dragen we bij aan leefbaarheid in grote en kleine kernen verspreid over heel Zeeuws-Vlaanderen, zodat huurders er zich thuis voelen en kunnen (blijven) meedoen aan de maatschappij. We zijn een financieel gezonde organisatie die actief is in een unieke regio. Uniek vanwege de ligging en het uitgestrekte landelijke karakter. Een regio ook waar we de effecten van vergrijzing als eerste merken. Een dynamische omgeving dus met voldoende uitdagingen, die onze deskundige medewerkers graag met beide handen aanpakken!

Aanvullende informatie
De Raad van Commissarissen komt ongeveer één en soms twee keer per maand bijeen. De leden ontvangen een vergoeding die past binnen de sectorbrede honoreringscode.

De RvC kijkt bij de selectie van een kandidaat naar de benodigde kwaliteitseisen en expertise, met daarbij een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de raad als uitgangspunt.

Voor benoeming van een kandidaat tot lid van de RvC is een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) nodig. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De benoeming start op 1 januari 2024 en loopt tot en met 31 december 2027. Een lid van de RvC kan maximaal één keer herbenoemd worden.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Contact
Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Joris Bracke, tel. 06-51809821 (bij voorkeur tussen 18.00 en 21.00 uur). Voor informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met directeur/bestuurder Ralph van Dijk, tel. 0115-636051.

Interesse
Heeft u interesse in deze vacature en voldoet u aan het profiel? Mail dan uw reactie (motivatie en CV) uiterlijk zondag 10 september 2023 naar PO@woongoedzvl.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 25 september en een eventueel tweede gesprek op maandag 2 oktober a.s.


Sluit 11 september 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Nictiz te Den Haag heeft vacature voor een Bestuurssecretaris.
Cliëntenbelang Amsterdam heeft vacature voor een Directiesecretaris.

"Naar begin pagina"