Woonlandschap de Leyhoeve

Lid RvT

Economie en/of HRM

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Oisterwijk | Noord-Brabant / Groningen
Sluit 25 januari 2021


Omschrijving Vacature

Over De Leyhoeve

Woonlandschap de Leyhoeve is een nieuw en innovatief woonconcept voor 55-plussers met op dit moment twee locaties: Tilburg en Groningen. Centraal staan leefplezier, kwaliteit, woongenot en gastvrijheid. Wij bieden een zeer grote verscheidenheid aan huurappartementen die van alle gemakken zijn voorzien. Een aangename omgeving waar mensen – ook als zij ouder worden – ontspannen kunnen blijven wonen. Met als het nodig is zorg, zoals thuiszorg en dagopvang, binnen handbereik, zodat zij met een gerust hart naar de toekomst kunnen kijken. Maar ook een plek waar jong en oud heerlijk kunnen eten en drinken in de verschillende sfeervolle horecagelegenheden, en met prachtige ruimtes om te vergaderen of iets te vieren. Kortom: Alles draait hier om genieten.

Wanneer er (naar verloop van tijd) een intensieve zorgvraag om de hoek komt kijken, is er onze zorgafdeling, waar mensen zowel voor permanente als voor tijdelijke zorg terecht kunnen in één van onze zorgsuites. Onze zorgafdeling is kleinschalig. Bewoners hebben eigen regie en bepalen zelf het dagritme. Wij geven liefdevolle zorg en aandacht aan onze bewoners. Dit doen wij met veel passie en enthousiasme, vanuit de overtuiging dat de zorg in Nederland anders kan en moet. Er zijn ook enkele zorgsuites beschikbaar voor intramurale zorg.

Is tijdelijk (extra) hulp of zorg nodig, omdat het thuis even niet gaat of bijvoorbeeld vanwege herstel na een operatie of ontslag uit het ziekenhuis? Dan biedt De Leyhoeve de zorghotelsuite waar mensen gedurende hun herstel met de nodige zorg om zich heen kunnen blijven logeren.

Een kort inkijkje in onze besturingsfilosofie, missie en visie

Wij willen laten zien dat op een prettige manier oud worden kán. Bij Leyhoeve Zorg staat de mens centraal. We stemmen ons werk af op de wensen en behoeften van de bewoner en zijn directe omgeving. Autonomie, regie en zelfstandigheid zijn daarin belangrijke uitgangspunten; ieder mens is anders, iedere relatie in die zin uniek!  De relatie gaat voor de regels. Leyhoeve Zorg maakt zodoende onderdeel uit van de landelijke beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg. Een beweging die ‘ja’ durft te zeggen tegen verandering. Een beweging die durft te dromen dat het leven na je werkzame leven, tot aan je laatste dag, betekenisvol is. Een beweging die dus van regels naar relatie beweegt! De bijdrage van Leyhoeve Zorg wordt niet alleen in financiële opbrengst gemeten, maar ook in minder tastbare zaken zoals de kwaliteit van de geleverde dienstverlening, het werkplezier van de medewerkers en de bijdrage van de onderneming aan de samenleving als geheel.

Zorg voor en door mensen!

Elke dag draagt iedere medewerker bij aan het ‘waarom’ van Leyhoeve Zorg: “Hoe zou ik het voor mijn eigen ouders willen?” En levert daarmee een betekenisvolle bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven. Het bestuur schetst de kaders, maar het precieze pad wordt vormgegeven door de medewerkers. Zij vormen de oren en ogen van de organisatie door het contact dat zij hebben met de bewoners en hun familie en/of mantelzorger(s). Deze vorm van organiseren heeft gevolgen voor de organisatiestructuur van Leyhoeve Zorg. Bij Leyhoeve Zorg wordt namelijk niet op klassiek hiërarchische wijze leidinggegeven. Dit vanuit het idee dat inspireren, ondersteunen en richting geven tot de meest positieve resultaten leidt. Dienend leiderschap is onze richtlijn. Hierbij is de kwaliteit van leven voor onze bewoners het belangrijkste uitgangspunt.

Meer weten over Organisatie, bestuur en toezicht binnen De Leyhoeve, onze jaarverslagen en ons kwaliteitsbeleid? Klik dan hier.

 

Jouw rol binnen de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Leyhoeve Zorg bestaat uit 3 leden. In verband met het vertrek van een van de leden is er per januari 2021 een vacature ontstaan voor het aandachtsgebied financiën, economie en HRM. Het nieuw aan te stellen lid zal uit dien hoofde ook deel uitmaken van de auditcommissie.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en daarnaast op:

 • de algemene gang van zaken binnen Leyhoeve Zorg B.V.
 • de relaties van Leyhoeve Zorg B.V. met de verbonden ondernemingen binnen de holding waar Leyhoeve Zorg B.V. deel van uitmaakt.

De Raad van Toezicht beoordeelt het functioneren van Leyhoeve Zorg objectief en onafhankelijk van persoonlijke belangen. De Raad van Toezicht is een collegiaal college dat in wezen gezamenlijk functioneert. Leidend voor het toezicht en de samenwerking met de directeur/bestuurder zijn de volgende uitgangspunten:

 • De Raad van Toezicht vervult voor de directeur/bestuurder een toezicht- en klankbordfunctie en treedt op als werkgever zoals bepaald in de statuten.
 • De leidraad is ‘op afstand indien mogelijk’ en ‘in nabijheid indien noodzakelijk’.
 • De besturingsfilosofie, missie en visie alsmede Governancecode Zorg en NVTZ- inzichten zijn belangrijke toetsingscriteria voor het toezicht.
 • Ten minste een keer per jaar vinden er gesprekken plaats met de interne adviesorganen (Cliëntenraden en Ondernemingsraad) door een delegatie van de Raad van Toezicht.
 • bij uitzondering kunnen door de Raad van Toezicht besluiten genomen worden buiten de plenaire Raad van Toezicht- vergaderingen om. De voorzitter beoordeelt de noodzaak en urgentie van een dergelijk besluit en regelt dat alle leden in staat worden gesteld hun mening te geven dan wel hun stem uit te brengen.

 

Wat vragen wij?

Van ons nieuwe lid van de Raad van Toezicht vragen wij:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Leyhoeve Zorg
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • het vermogen en de attitude om de directeur/bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan
 • het vermogen om het beleid van Leyhoeve Zorg en het functioneren van de directeur/bestuurder kritisch te toetsen
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Leyhoeve Zorg stellen
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden
 • voldoende beschikbaarheid
 • collegialiteit in bestuur en toezicht
 • de bereidheid zich te blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie (VVT-sector) van Leyhoeve Zorg in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

 

Specifiek voor het aandachtsgebied financiën, economie en HRM vragen wij dat onze nieuwe toezichthouder:

 • beschikt over brede relevante kennis en ervaring op het gebied van financiële bedrijfsvoering en HRM, zodanig dat zij/hij financiële cijfers kan interpreteren;
 • nadrukkelijk verder kan kijken dan de cijfers;
 • inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn;
 • in staat is om investeringsbeslissingen te beoordelen;
 • inzicht heeft in HRM-beleid in het algemeen en in de zorg in het bijzonder;
 • ruime ervaren heeft als toezichthouder, waarbij ervaring in de zorgsector gewenst is.
 • de bereidheid heeft zich zonodig zelfstandig in te werken in de geldende financiering en wetgeving van de zorgsector.

 

Tijdsinvestering

 • De Raad van Toezicht vergadert regulier ongeveer vijf keer per jaar en komt een keer per jaar bij elkaar voor zelfevaluatie.
 • Een delegatie van de Raad van Toezicht voert minimaal een keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraden.
 • Vanuit de auditcommissie worden eveneens een aantal vergaderingen per jaar georganiseerd.

Ons aanbod!

 • Een uitdagende rol binnen een mooie, warme en vooruitstrevende organisatie die volop in ontwikkeling is.
 • De leden van de Raad van Toezicht worden beloond met uiteraard als richtsnoer de geldende richtlijnen van de WNT en de NVTZ (over de honorering wordt nominatief en openbaar verslag gedaan in de jaarstukken van Leyhoeve Zorg B.V.)
 • De Raad van Toezicht adviseert de aandeelhouder over de jaarlijkse bijstelling van de vergoeding op basis van de landelijke en wettelijke vereisten, ontwikkelingen en de gang van zaken in de B.V.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Enthousiast?

Klik dan op de ‘reageer-button’ en stuur ons vóór 25 januari 2021 een samenvattend cv en beknopte motivatiebrief.

Nadere informatie kan tot en met 22 januari 2021 worden opgevraagd bij J.I.M. (Hans) de Goeij, voorzitter van de Raad van Toezicht. Via het mailadres RvT@leyhoeve.nl kan hiervoor een telefonische afspraak gemaakt worden.

Een uitgebreid profiel van de functie kan worden opgevraagd via: recruitment@leyhoeve.nl.


Sluit 25 januari 2021
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"