Woonzorgcentrum Neboplus

Twee leden Raad van Toezicht

Kwaliteit en veiligheid

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Barneveld | Gelderland
Sluit 23 november 2020


Omschrijving Vacature

Neboplus is een christelijk, sfeervol woonzorgcentrum in Barneveld met open deuren naar de samenleving. Het biedt huisvesting, verzorging en verpleging aan ouderen in de gemeente Barneveld en omstreken. Omdat ieder mens uniek en waardevol is, ongeacht de levensfase waarin iemand zich bevindt, staat Neboplus voor de kernwaarden: Samen, Waarde(n)vol, Ondernemend.

De raad van toezicht van woonzorgcentrum Neboplus zoekt vanwege het einde van de termijn van één van haar leden een

Lid raad van toezicht met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid

De raad van toezicht hecht aan een open en transparante cultuur. Dat is zichtbaar in het functioneren van de raad. De leden leveren een actieve bijdrage aan de oordeels- en besluitvorming vanuit een eigen inhoudelijk profiel. De raad is open en transparant en heeft oog voor persoonlijke verhoudingen, zowel onderling als in de contacten met de raad van bestuur en de medezeggenschapsorganen. Neboplus past de Governancecode toe. Deze Code vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording. Overall weet de raad van toezicht van Neboplus zich gedreven door de hierboven genoemde kernwaarden van de organisatie.

 Gegadigden voor de functie van lid raad van toezicht van Neboplus:

 • onderschrijven de grondslag en doelstelling van Neboplus;
 • zijn belijdend lid van een christelijke kerk;
 • hebben kennis van, inzicht in en visie op (ouderen)zorg en maatschappelijke ontwikkelingen in deze sector;
 • zijn bereid en in staat om actuele ontwikkelingen en innovaties in de sector te monitoren en visie op strategisch niveau te bespreken;
 • hebben kennis en ervaring op het gebied van strategische beleidsontwikkeling;
 • hebben bij voorkeur bestuurlijke of toezichthoudende ervaring en kwaliteiten;
 • beschikken over minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • beschikken over een analytisch denkvermogen en kunnen op strategisch niveau opereren;
 • kunnen evenwicht bewaren in betrokkenheid en afstand ten opzicht van de raad van bestuur en de organisatie;
 • laten zich leiden door de principes van de Governancecode;
 • staan open voor kritische (zelf)reflectie;
 • zijn bereid zich nader te scholen, al dan niet via de NVTZ;
 • beschikken over voldoende tijd (circa zeven vergaderingen plus een aantal commissievergaderingen per jaar).

Voor deze specifieke vacature geldt bovendien dat de kandidaat: 

 • opgeleid is en ruime ervaring heeft in de zorg;
 • ruime kennis heeft van de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op zorggebied, bij voorkeur de ouderenzorg;
 • sterke vakinhoudelijke kennis heeft met betrekking tot kwaliteits- en veiligheidsthema’s in de zorg en het vermogen om deze kennis te verbinden met de praktijk;
 • een stevige maatschappelijke statuur heeft en beschikt over een voor Neboplus relevant netwerk.

Procedure
De selectiecommissie bestaat uit drie leden van de raad van toezicht. De voorzitter raad van bestuur heeft een adviserende rol in de benoeming.

Voor aanvullende informatie over deze (bezoldigde) functie kunt u contact opnemen met mevrouw E.F.W. Kleijer MSc, voorzitter raad van toezicht via efwkleijer1970@kpnmail.nl

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Bent u de geschikte kandidaat voor de raad van toezicht van woonzorgcentrum Neboplus? Wij vernemen graag waarom u een toezichthoudende rol ambieert, waarom bij een zorgorganisatie en waarom bij Neboplus.

U kunt uw belangstelling in de vorm van een motivatiebrief en curriculum vitae tonen tot uiterlijk maandag 23 november per e-mail t.a.v. mevrouw S. Bruinekreeft (sbruinekreeft@neboplus.nl), secretaresse raad van toezicht.

De gesprekken staan gepland op donderdagavond 3 december en woensdagavond 9 december.

Reageren op deze vacature?

Je kunt het sollicitatieformulier gebruiken om te reageren. Wil je dan ook je brief en je cv meesturen?


Sluit 23 november 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"