Zone.college

Lid raad van Toezicht (Lid RvT)

Onderwijs

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Lochem | Overijssel
Sluit 8 juli 2021


Omschrijving Vacature

Zone.college verzorgt groots groen onderwijs voor alle generaties. Eigenzinnig praktijk-rijk onderwijs met persoonlijke aandacht voor zowel vmbo-leerlingen, mbo-studenten als medewerkers in de groene sector in Oost-Nederland. Onderwijs waarin de zorg voor al wat leeft (natuur, voeding, klimaat, dieren en groen) een belangrijke plaats inneemt. Waarin leerlingen en studenten vanuit een open en nieuwsgierige houding duurzame en innovatieve oplossingen ontwikkelen en zoeken naar een optimaal gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden. Dat doet Zone.college samen met studenten en medewerkers en in voortdurende dialoog en co-creatie met partnerbedrijven en andere onderwijsinstellingen.

Met zijn onderwijs vervult Zone.college een rol van betekenis voor de persoonlijke ontwikkeling van zijn leerlingen en studenten, en brengt Zone.college hen verder als (toekomstige) professionals in het groen. Hiermee draagt Zone.college bij aan maatschappelijke opgaven rond onder meer klimaat, energie, gezond en veilig voedsel en natuur. En bouwt hij mee aan een vitale leefomgeving.

Zone.college is ontstaan uit de fusie tussen AOC Oost en Groene Welle. In 2018 zijn deze onderwijsinstellingen opgegaan in de Stichting Groen Onderwijs Oost-Nederland. Zij zijn verder gegaan onder de naam Zone.college en zij verzorgen met bijna 1.000 betrokken me-dewerkers onderwijs aan ruim 7.000 leerlingen en studenten op acht locaties in de driehoek Zwolle, Enschede en Doetinchem.

Zie ook: zone.college

 

De raad van toezicht
De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad terzijde om de ambities van de stichting te realiseren (adviestaak), houdt toezicht op het beleid van het bestuur en oefent een aantal specifieke bevoegdheden uit (toezichtstaak). Tenslotte heeft de raad van toezicht een werkgeversrol naar het college van bestuur. Binnen het raad van toezicht model liggen de bestuurlijke bevoegdheden bij het college van bestuur en de toezichthoudende bij de raad van toezicht

Het profiel
De raad van toezicht kent drie commissies: onderwijs, financiën/audit en governance. Alle leden participeren op basis van kennis en ervaring in één of meer commissies. Om de raad van toezicht aan te vullen zoeken we een toezichthouder met aandachtsgebied Onderwijs.

Het nieuwe lid dient over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • Omgevingsbewust: is goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke ontwikkelingen en omgevingsfactoren waarmee de organisatie van doen heeft. Weet hoe deze kennis effectief kan worden benut voor de eigen functie of organisatie;
 • Netwerken: effectieve relaties met anderen ontwikkelen en onderhouden, gebaseerd op het begrip van andermans perspectief en belangen (zowel binnen de organisatie als daarbuiten);
 • Strategisch inzicht: geeft er blijk van te beschikken over langetermijnvisie in relatie tot de organisatie en de context waarin die zich bevindt;
 • Teamspeler: draagt bij aan gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct tot de eigen taak behoort. Richt zich daarbij op afspraken binnen de groep;
 • Leervermogen: is actief om relevante informatie tot zich te nemen en effectief toe te passen;
 • Zelfreflectie: laat blijken eigen gedrag en standpunten kritisch te evalueren en open te staan voor evaluatie door anderen. Toont aan te leren van deze evaluaties door wijziging van het eigen gedrag of de eigen standpunten.

Voor het nieuwe lid met aandachtsgebied Onderwijs vragen we:

 • Ervaring als docent en momenteel op strategisch niveau werkzaam in het onderwijs;
 • Op de hoogte van relevante ontwikkelingen in vmbo en mbo plus bij voorkeur ook in bredere zin (po en/of hbo);
 • Affiniteit met groen onderwijs en heeft daarbij kansen en bedreigingen in zicht;
 • Breed netwerk in de groene sector;
 • Ervaring met het ontwikkelen van innovatieve onderwijsconcepten en/of deelgenomen aan innovatieprojecten.

Het nieuwe lid weet met elan en actuele kennis en ervaring iets toe te voegen binnen de Raad van Toezicht om zodoende gezamenlijk het college van bestuur en andere stakeholders te inspireren en uit te dagen, ook bij het leggen en onderhouden van relevante netwerkcontacten. Op grond van de huidige samenstelling gaat, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Procedure
Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Pauline Kats op 088-2620700 of per mail via pkats@zone.college.
Uw sollicitatiebrief ontvangen we graag voor 8 juli 2021 via het secretariaat van de RvT, pkats@zone.college.

De eerste kennismakingsgesprekken worden gepland op 13 juli in de middag.


Sluit 8 juli 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"