Zorgcentra De Betuwe

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Culemborg | Gelderland
Sluit 15 januari 2021


Omschrijving Vacature

Vanwege de aflopende zittingstermijn van een van onze leden zoekt Zorgcentra De Betuwe een lid raad van toezicht.

Zorgcentra De Betuwe is een middelgrote zorgorganisatie in het rivierengebied, gespecialiseerd in ouderenzorg. Met 850 medewerkers en 600 vrijwilligers bieden we wonen met zorg in negen zorglocaties. Daarnaast bieden we revalidatie, zorg aan huis en begeleiding van behandelaren zoals fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten en psychologen. Er zijn 60 zelfsturende zorg-, behandel- en welzijn en gastvrijheidsteams en de ondersteunende diensten waarin het vakmanschap van onze collega’s en vrijwilligers tot uiting komt.

Visie

Bij Zorgcentra De Betuwe werken wij vanuit de overtuiging dat zorg mensenwerk is: het gebeurt in het contact tussen onze cliënt en ons. Elk deel van ons werk is daarom maatwerk; afgestemd op de ander. Natuurlijk is ieder mens verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven, maar we delen ook een verantwoordelijkheid voor elkaar: we vormen samen een gemeenschap, waarin iedereen erbij hoort, iedereen welkom is en iedereen gelijkwaardig is. Dat laat onverlet dat iedereen (gelukkig!) anders is.

Omdat maatwerk centraal staat in ons dagelijkse handelen, werken we op Rijnlandse wijze. Dat houdt in dat het eigenaarschap van de zorg ligt bij de collega’s die deze zorg verlenen; zij zijn ervan. Vertrouwen, vakmanschap en verbinding zijn leidende principes. Het eigenaarschap brengt de vrijheid met zich mee om dat te doen wat goed is voor onze cliënten. Wie het weet, mag het zeggen. Verantwoordelijkheid om zorgvuldig, integer en met oog voor de menselijke maat te handelen is onlosmakelijk met deze vrijheid verbonden.

Besturing van de organisatie krijgt vanuit deze visie vorm en invulling. We faciliteren en stimuleren het eigenaarschap van de medewerkers en teams vanuit een tweehoofdige directie. De directie vormt samen met de bestuurder het managementteam. De Rijnlandse waarden komen in al het handelen en wijze van organiseren tot uitdrukking en zijn een voortdurende inspiratiebron om het voor onze cliënten zo goed mogelijk te doen. We zijn een lerende organisatie en we vinden een veilig en vertrouwd leefklimaat voor onze cliënten en medewerkers een van de belangrijkste randvoorwaarden voor continu leren en ontwikkelen.

De raad van toezicht van Zorgcentra De Betuwe bestaat uit vijf leden en geeft invulling aan zijn toezichthoudende functie vanuit een besturingsfilosofie die door de Rijnlandse principes wordt geïnspireerd. Behalve een inspiratie is dat ook een uitdaging in een samenleving waarin deze Rijnlandse principes niet algemeen als uitgangspunt gelden. Die uitdaging gaan wij graag aan. Ook voor de raad van toezicht zijn de waarden vertrouwen, vakmanschap en verbinding leidend. Net als de gehele organisatie is de raad van toezicht continu in ontwikkeling om vanuit deze waarden zijn rol vorm en inhoud te geven. Dit is een boeiend en dynamisch proces dat verder reikt dan formele overlegvormen, processen en structuren. Toezichthouden vindt plaats vanuit betrokkenheid en in verbinding met alle betrokkenen.

 

Functieprofiel

Als lid van de raad van toezicht van Zorgcentra De Betuwe verbind je je aan de visie op zorg en Rijnlandse manier van werken. Dit betekent dat alle leden de waarden van de organisatie onderschrijven, doorleven en uitdragen, vanuit een gedeelde visie op Rijnlands toezichthouden. Samen en individueel voelen zij zich verantwoordelijk voor de maatschappelijke functie van Zorgcentra De Betuwe, voor de kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van de zorg en de bedrijfsvoering. Vanuit deze waardengedreven insteek zijn de leden van de raad van toezicht generalisten met een diversiteit in achtergrond en perspectief. De verschillende taken en rollen van de raad van toezicht worden onderling verdeeld op basis van affiniteit en specifieke kennisaccenten.

Het functieprofiel van de raad van toezicht is gebaseerd op de Governancecode Zorg. De leden van de raad van toezicht en nemen als lid van de NVTZ deel aan Goed Toezicht. Dit programma beoogt raden van toezicht te inspireren en te stimuleren om voortdurend aan hun kwaliteit van toezicht te werken.

Naast de verbinding op Rijnlandse waarden en de uitgangspunten van de Governancecode Zorg en het programma Goed Toezicht gelden voor een lid van de raad van toezicht de volgende algemene criteria:

 • Je beschikt over aantoonbare affiniteit met Rijnlands organiseren en besturen;
 • Je bent een betrokken, authentieke en integere persoonlijkheid;
 • Je bent een teamspeler die handelt vanuit gelijkwaardigheid en met een onafhankelijke opstelling;
 • Je beschikt over het vermogen tot open dialoog en reflectie;
 • Je hebt  aandacht voor de perspectieven van diverse betrokkenen en hecht belang aan medezeggenschap;
 • Je onderkent dat je oordeelsvorming gevoed dient te worden met een diversiteit aan (praktijk)ervaringen en handelt daar actief naar;
 • Je bent in staat om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • Je bent bekend met de maatschappelijke en bij voorkeur ook de regionale context waarin Zorgcentra De Betuwe beweegt;
 • Je beschikt over inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zorgcentra De Betuwe stellen;
 • Je bent voldoende beschikbaar;
 • Je hebt algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.

Voor deze vacature hanteren we als aanvullende criteria dat je aantoonbaar beschikt over kennis van huisvesting en affiniteit hebt met het aandachtsgebied zorgtechnologie. Vanuit het oogpunt van diversiteit streven we naar een evenwichtiger samenstelling van de raad van toezicht. Deze zou gebaat zijn met meer vrouwelijke leden en minder senioriteit.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Ben je geïnteresseerd, reageer dan voor 15 januari 2021 via de knop ‘solliciteren’ onderaan deze vacature. Voor vragen en verdere informatie kun je contact opnemen met Johan Visser, voorzitter raad van toezicht, via e-mail a.roelofsen@stzdb.nl of telefoonnummer 06 – 13 74 51 90 of met Ruth Maas, raad van bestuur, via e-mail r.maas@stzdb.nl of telefoonnummer 06 – 22 55 78 94. De gesprekken vinden plaats op 3 februari 2021 tussen 09:00 – 17:00 uur.

 

Solliciteren


Sluit 15 januari 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"