Zorggroep Drenthe

Lid Raad van Toezicht (RvT)

HRM en Organisatieontwikkeling.

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Assen | Drenthe
Sluit 16 januari 2021


Omschrijving Vacature

Zorggroep Drenthe zoekt eenLid Raad van Toezicht met ruime kennis en ervaring op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling

Functie-inhoud:

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak integraal toezicht te houden op de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene gang van zaken in de organisatie. Hij/zij adviseert de RvB en ziet toe op de wijze waarop de zorgorganisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient.
De RvT is aangesloten bij de NVTZ en onderschrijft de Zorgbrede Governance Code. De RvT kent 3 commissies: de Financiële auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. De leden van de RvT nemen deel aan minimaal 1 van deze commissies. Het beoogd lid zal lid worden van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. Affiniteit met de zorg of betrokkenheid in de zorg of een zorginstelling en maatschappelijke betrokkenheid is een vereiste. Kandidaten mogen geen directe belangen hebben bij het functioneren van Zorggroep Drenthe.

Algemeen profiel:

algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;

  • affiniteit met de gezondheidszorg;
  • het vermogen en de attitude om de RvB met gevraagd en ongevraagd advies en
  • als klankbord terzijde te staan;
  • het vermogen om het beleid van Zorggroep Drenthe en het functioneren van de RvB te toetsen;
  • het vermogen om zich, op hoofdlijnen, een oordeel te kunnen vormen over de door de RvB
  • voorgelegde aangelegenheden;
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijk opstelling;
  • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie
  • als Zorggroep Drenthe stellen;
  • voldoende beschikbaarheid.

Gezien de samenstelling van de RvT zijn wij op zoek naar kandidaten met ruime kennis en ervaring op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling.

Het profiel, specifiek voor de HRM-rol

Complementair aan de zittende leden van de RvT zoeken wij naar een toezichthouder met aantoonbare ervaring op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling, bij voorkeur opgedaan in de zorg in de meest brede zin van het woord. U heeft een academisch werk- en denkniveau en een moderne visie op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Op basis van uw inhoudelijke kennis en ervaring in een toezichthoudende rol, bent u in staat de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan de bewoner of cliënt voorop te stellen en uit te dragen in de RvT.

Bedrijfsprofiel

Zorggroep Drenthe biedt intramurale en extramurale zorg- en dienstverlenging aan circa 2.500 bewoners en cliënten. Het aantal vrijwilligers bedraagt circa 350 en het aantal personeelsleden circa 1.350. Zij zijn werkzaam in, vanuit of rondom 7 woon(zorg)locaties en 1 Centraal bureau in Drenthe.

Zorggroep Drenthe wil graag een sterke partner zijn in de regio en vanuit samen lerend verbeteren de verbinding aangaan en onderhouden. Zorggroep Drenthe richt zich daarom op het behouden en verstevigen van haar marktpositie door wendbaarder en slagvaardiger in te kunnen spelen op ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Dat maakt dat Zorggroep Drenthe veranderingen snel wil herkennen en er adequaat en vroegtijdig op in wil spelen. Veranderingen dienen zich voortdurend aan en medewerkers van Zorggroep Drenthe moeten daar dagelijks antwoord op zien te vinden.

Flexibiliteit is dus van groot belang: een flexibele organisatie met flexibele medewerkers die snel kan inspelen op veranderingen die zich continu voordoen. Zorggroep Drenthe wil een VVT-organisatie zijn waar bewoners en cliënten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienst-verlening, geleverd door gemotiveerde en vakbekwame medewerkers.

De missie van Zorggroep Drenthe is het bieden van een waardevol leven voor haar bewoners en cliënten met respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Bewoners en cliënten zien kansen en ervaren ruimte voor hun welbevinden.
We gaan voor “samen voor een moooie dag!”.

Wij bieden

Een passende vergoeding gebaseerd op de NVTZ Adviesregeling “honorering raden van toezicht in zorg en welzijn 2017”. De benoeming vindt plaats per 1 februari 2021.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: dhr. A. Alserda (voorzitter Raad van Toezicht) of dhr. L. Smetsers (Raad van Bestuur) bereikbaar via het Secretariaat op telefoonnummer: 0592-331232.

Wij nodigen u van harte uit om te solliciteren op deze functie. U kunt solliciteren
via het online sollicitatieformulier op de website.

solliciteren


Sluit 16 januari 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

Sollicitatie link
https://wp.zorgpleinnoord.nl/api/v1/candidates/add?clientid=5&key=cKJF&jobid=46993&channel=14
"Naar begin pagina"