Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Kennis en ervaring omtrent het primaire zorgproces

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Boxtel | Noord-Brabant
Sluit 4 juli 2022


Omschrijving Vacature

 

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is actief op het gebied van ouderenzorg in de regio Midden en Noordoost Brabant. Goede zorg en ondersteuning, een leven van ontmoeting, verbinding en momenten die bijdragen aan levensgeluk. Daar staan we voor bij Zorggroep Elde Maasduinen.

In onze visie is iedere cliënt, medewerker en vrijwilliger uniek. We geloven in een persoonlijke benadering met ruimte voor eigen keuzes. Onze medewerkers nemen de tijd om cliënten te ontmoeten en te leren kennen. Onze missie is helder; we bieden intensieve zorg en ondersteuning aan ouderen die thuis wonen of tijdelijk zorg en ondersteuning nodig hebben. Ouderen kunnen op ons rekenen voor een fijne en beschutte plek om te leven. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers en vrijwilligers plezier, voldoening en zingeving uit hun werk halen. Ten grondslag hieraan liggen onze kernwaarden; liefdevol, zelfbewust, deskundig, veerkrachtig en vooruitstrevend. Iedere professional geeft hieraan zijn eigen kleur en door samenwerking kunnen we meer, wij zijn ZGEM.

Voor de Raad van Toezicht zoeken wij twee nieuwe leden: 

•    Eén lid met kennis en ervaring omtrent het primaire zorgproces;

•    Eén lid met kennis en ervaring omtrent bedrijfseconomische vraagstukken, innovatie en ondernemen.

Om een evenwichtige samenstelling van de RvT te waarborgen, is de raad nadrukkelijk op zoek naar gekwalificeerde vrouwelijke kandidaten.

De functie in hoofdlijnen

De Raad van Toezicht heeft de taak integraal en onafhankelijk toezicht te houden op de wijze waarop de Raad van Bestuur de organisatie bestuurt, op het beleid en de algemene gang van zaken van de organisatie. De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur. Zij werken in constructieve dialoog met elkaar samen. Centraal staat het toezien op het beleid van de Raad van Bestuur en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat ZGEM haar maatschappelijke doelen verwezenlijkt. Er wordt gewerkt volgens de Governancecode Zorg (2022) en de Toezichtvisie van de Raad van Toezicht.

Wij vragen

Voor de vacante zetels in de Raad van Toezicht is een profielschets opgesteld. In deze profielschets is aan de hand van een algemeen en specifiek profiel beschreven naar welke kandidaten we op zoek zijn. De profielschets is te lezen op: https://www.werkenbijzgem.nl/bijlage-vacature-ds/profielschets-rvt

Wij bieden

Zorggroep Elde Maasduinen is ingedeeld in bezoldigingsklasse IV regeling zorg en welzijn WNT-2. De bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht is conform de richtlijnen van de NVTZ.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

MEER INFORMATIE OVER DE VACATURE INHOUD

Reageren kan tot en met

03-07-2022

De procedure:
Indien u belangstelling heeft voor deze functie en aan de algemene en specifieke profielschets meent te voldoen, dan nodigen wij u van harte uit uw belangstelling aan ons kenbaar te maken. De vacature sluit op zondag 3 juli 2022. De selectie- en verdiepingsgesprekken zijn gepland op vrijdagmiddag 15 juli en vrijdag 22 juli 2022. Eind juli/begin augustus volgt nog een kennismakingsgesprek met een afvaardiging van de Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad.

Het voornemen is om het lid met het profiel ‘primair zorgproces’ per 1 oktober 2022 te benoemen. Het lid met het profiel ‘bedrijfseconomisch, innovatie en ondernemen’ wordt benoemd per 1 januari 2023.

Voor meer informatie over de vacature neemt u contact op met de heer B. Blanken, voorzitter RvT, via 0411-634240.


Sluit 4 juli 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"