Zorggroep Marijke BV

lid Raad van Commissarissen

Bedrijfsvoering en Financien

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Wijk bij Duurstede | Utrecht
Sluit 28 juni 2021


Omschrijving Vacature

 

Afhankelijk van eenieders ambitie en competentie wordt in onderlinge afstemming aan één van de drie leden gevraagd het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen op zich te nemen.

ORGANISATIE

Zorggroep Marijke beheert drie woon-zorginstellingen op de Utrechtse Heuvelrug, twee in de prachtige bosrijke omgeving in Doorn, namelijk ‘Huize Marijke’ en ‘Zorghuys de Wingerd’ en één zorgvilla in Wijk bij Duurstede, ‘De Wijkse Hof’.

Zorggroep Marijke levert kleinschalig deskundige zorg in een huiselijke sfeer, rekening houdend met de individuele wensen van onze bewoners op protestants-christelijke grondslag. Doel is deskundige zorg te verlenen in een huiselijke sfeer met liefdevolle persoonsgerichte aandacht. Wij willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de individuele wensen van onze bewoners met ons    motto “Zorg met je hart!”

FUNCTIE

De Raad van Commissarissen oefent de statutair opgelegde taken uit en richt het toezicht zodanig in dat de integrale maatschappelijke verantwoordelijkheden daarin optimaal tot uiting komen door:

 • instemming en affiniteit met visie en doelstellingen van Zorggroep Marijke;
 • onderschrijving van de uitgangspunten uit de ‘Corporate Governance Code Zorg” en het ‘Kwaliteitskader Zorg 2017’;
 • het vermogen om het beleid van Zorggroep Marijke en het functioneren van de Raad van Bestuur zorgvuldig te toetsen en zo nodig bij te sturen;
 • het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur alsmede de vereiste continuïteit van bestuur en zorg;
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht op kwaliteit en veiligheid van  zorg- en dienstverlening en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • toezicht op het beleid met daarbij borging van adequate invloed van direct belanghebbenden op de geboden zorg- en dienstverlening;
 • het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico’s die de activiteiten van Zorggroep Marijke met zich meebrengen;
 • het houden van toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

De Kandidaat

 • heeft aantoonbaar kennis en ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, de zorg of maatschappelijke dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering en financiën;
 • heeft goed inzicht in sociaal maatschappelijk ondernemerschap en in ontwikkelingen op verschillende terreinen die binnen het werkveld impact kunnen hebben op de toekomst van de organisatie;
 • is financieel deskundig door opleiding en ervaring en gewend te werken met begrotingssystematiek en periodieke verantwoording;
 • heeft ervaring met risicobeheersings- en monitoringssystemen.
 • levert door zijn niveau, kennis, ervaring en optreden daadwerkelijk een meerwaarde richting de Raad van Bestuur
 • is een realistisch visionair met adequaat strategisch inzicht
 • is bij voorkeur op de hoogte van landelijke ontwikkelingen op zorggebied

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij zich als goede teamspeler verbindend opstelt met voldoende vermogen tot (zelf)reflectie en evaluatie.

Vanzelfsprekend wordt van hem/haar bereidheid tot deelname aan vergaderingen verwacht naast daartoe een gedegen voorbereiding

Aanbod

 • Een inspirerend team met goede collegiale verhoudingen
 • Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen i.k.v. deskundigheidsbevordering
 • Honorering binnen de normstelling van de WNT-1 en de advieskaders van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

 • Uw motivatiebrief met cv kunt u tot uiterlijk 28 juni 2021 sturen naar rvc@zorggroepmarijke.nl
 • Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacatures kunt u contact opnemen met de heer Harry Nijhuis, lid Raad van Commissarissen via 06-20434675.
 • De sollicitatiegesprekken worden gepland op woensdag 7 juli vanaf 16.00 uur

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 28 juni 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"