Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Kwaliteit en wonen

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Steenwijk | Overijssel
Sluit 13 juli 2022


Omschrijving Vacature

“In mijn rol als toezichthouder haal ik energie uit het leveren van een bijdrage aan een maatschappelijk betrokken organisatie. Vanuit mijn functie mede de continuïteit van een organisatie te waarborgen, geeft mij een gevoel van zingeving”. Karin Kranendonk – lid raad van toezicht.

Heb jij een duidelijke visie op de toekomstige manier van wonen en zorg waarbij welzijn, kwaliteit en de bijbehorende cliëntreis centraal staat?  Dan ben jij de toezichthouder die wij voor onze Raad van Toezicht zoeken! Ook startende toezichthouders nodigen we uit te solliciteren.

De Raad van Toezicht
Het bestuur binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) is in handen van een eenhoofdig Raad van Bestuur.  De raad van toezicht (sinds kort raad van commissarissen) is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het bestuur en de ingezette koers en strategie. Zij dient te beoordelen of gemaakte besluiten in lijn zijn met de vooropgestelde missie en visie van de organisatie en werkt conform de zorgbrede Governance Code.

De raad van toezicht heeft naast een toezichthoudende rol, ook een adviesfunctie. Vanuit deze rol staat zij de bestuurder bij met gegrond advies of fungeert als sparringpartner en coach. Zij doet dat vanuit een positief kritische houding en stelt de bestuurder vragen over keuzes en besluiten. De taken en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in de statuten en verder uitgewerkt in afzonderlijke reglementen.

Er is sprake van een evenwichtige samenstelling. De samenstelling is dusdanig dat de leden enerzijds een afspiegeling zijn van bij voorkeur, de samenleving in het werkgebied van de organisatie, de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland. En anderzijds gezamenlijk beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen volgen en beoordelen.

De raad van toezicht van Zorggroep Oude en Nieuw Land (ZONL) bestaat normaliter uit vijf toezichthouders. De aankomende periode kent het toezichthoudend orgaan tijdelijk zes leden voor een juiste overdracht. Zij kent vier commissies, te weten: Kwaliteit & Wonen, HRM, Financiën (auditcommissie) en Remuneratie. De huidige raad van toezicht is een gevarieerd team. Als echte teamspelers hebben de leden de nodige flexibiliteit en inzet om hun rol goed uit te kunnen voeren. Van nieuwe leden wordt verwacht een goede aansluiting bij dit team te hebben, goed te kunnen luisteren en zelfstandig inhoudelijk een oordeel te kunnen vormen. Gezien de veranderingen in de zorg zijn een duidelijke visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en competenties als  een positief kritische blik en lef zeer welkom. Daarnaast dient een nieuwe toezichthouder voldoende tijd vrij te kunnen maken voor het werk en de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit deze functie.

De aankomende periode gaan twee raadsleden aftreden. Om die reden is de huidige raad op zoek naar twee nieuwe leden. Een lid voor de commissie Kwaliteit & Wonen zoals hieronder wordt beschreven. Daarnaast een lid voor de commissie Financiën. Mocht je ook geïnteresseerd zijn in deze vacature, klik dan op deze link: https://bit.ly/3O80eSC.

Profiel
Zorggroep Oude en Nieuwe Land is op zoek naar een toezichthouder die plaats gaat nemen in de commissie Kwaliteit & Wonen. Als toezichthouder dien je in staat te zijn om van een afstand te doorgronden of de gemaakte besluiten op het deelgebied van Kwaliteit & Wonen passen bij het belang van de organisatie en in lijn zijn met de ingezette koers. Daarbij is het belangrijk dat je kritisch bent en altijd vanuit jouw kennis en expertise redeneert.

Voor de aankomende periode zijn de grootste uitdagingen gelegen in het vinden van een balans tussen de kwaliteit van zorg en de bijbehorende cliëntreis in relatie tot huisvesting, zorgtechnologie en de krapte op de arbeidsmarkt. Als toezichthouder is het jouw rol en verantwoordelijkheid om vanuit jouw visie op een kwalitatieve (toekomstige) manier van wonen en zorg hierop toe te zien.

Als toezichthouder neem jij deel aan alle raadsvergaderingen, minimaal zes keer per jaar, aangevuld met commissievergaderingen. De commissie kwaliteit & wonen vergadert minimaal drie keer per jaar. Daarnaast sluit je aan bij andere bijeenkomsten of (strategie)sessies en wordt er van jou verwacht dat je investeert in je deskundigheidsbevordering. Ook is het jouw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de organisatie. Als toezichthouder leer je hiermee de organisatie, haar medewerkers en normen en waarden kennen, welke je mee kunt nemen in het toezichthouderschap.

Wat vragen wij?
Allereerst zijn wij op zoek naar een enthousiaste en bevlogen gesprekspartner die beschikt over een duidelijke visie op het domein wonen, welzijn en zorg in verhouding tot kwaliteit. Daarbij heb je in ieder geval meerdere jaren relevante werkervaring opgedaan in de (ouderen)zorg. Daarnaast:

  • beschik je over een (academische) opleiding bijvoorbeeld in de richting van management;
  • heb je affiniteit met de onderwerpen ICT, data en zorgtechnologie of de bereidwilligheid om je hierin te verdiepen, bijvoorbeeld door middel van een opleiding en/of cursus;
  • ben je in staat om vanuit jouw opgebouwde kennis en kunde toezicht te houden op de kwaliteit van welzijn, wonen en zorg en de bijbehorende cliëntreis;
  • ben je op de hoogte van (zorginhoudelijk) ontwikkelingen en heb je ervaring opgedaan met kwaliteitsbeleidstukken, innovaties en verankering van het cliëntperspectief;
  • ben je intrinsiek gemotiveerd om van een afstand toezicht te houden op de bedrijfsvoering en op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de voorgelegde aangelegenheden;
  • en ben je in het bezit van een hoge mate van integriteit in combinatie met een verantwoordelijkheidsgevoel.

Honorarium
Toezichthouders bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land worden benoemd voor een periode van vier jaar met daarna eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming. Zij ontvangen een jaarlijkse vergoeding voor hun werkzaamheden, passend bij de zwaarte van de functie.

Wie zijn wij?
Zorggroep Oude en Nieuwe Land is de grootste aanbieder van zorg in de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Wij bieden wonen en zorg, verzorging en verpleging thuis, behandeling en revalidatie, jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning. Vanuit kleinschalige teams voegen wij voor korte of langere tijd waarde toe aan het leven van unieke mensen. Onze visie op Betrokken zorg is daarbij ons kompas. Samen met de cliënt én diens omgeving maken we mogelijk dat die zorg gegeven wordt, die ook echt nodig is. Die van waarde is. Op het moment dat dit nodig is. Dat doen wij niet alleen, maar zo veel mogelijk met de professionele en informele netwerken die er zijn. Samenwerken vanuit onze kernwaarden verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid is waar we voor staan. Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Sollicitatieproces
Voor deze vacature zijn twee gespreksrondes gepland. Het eerste gesprek zal plaatsvinden op maandag 18 juli aanstaande. Eventuele vervolggesprekken vinden plaats op 21 juli aanstaande. Wij realiseren ons dat het vakantietijd is. Mocht je in verband met vakantie niet beschikbaar zijn op de genoemde data, dan overleggen we over een andere datum.Wil je meer informatie?
Ben je na het lezen van deze vacature nieuwsgierig geworden naar de Raad van Commissarissen of wil je meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan gerust contact op met Karin Kranendonk, lid Raad van Toezicht, via 06-10384547 of kkranendonk1@gmail.comHeb je vragen over de wervingsprocedure of wil je een informatiepakket toegestuurd krijgen waarin meer inhoudelijke informatie over de organisatie en de raad van commissarissen is opgenomen, dan kun je contact opnemen met de afdeling Werken Bij via 0521-539911 of via werkenbij@zorggroep-onl.nl.

Interesse kenbaar maken?
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast en kun je niet wachten om te reageren? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren via deze knop ‘solliciteren’ .

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 13 juli 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"