ZZG zorggroep

Lid raad van Toezicht (RvT)

Ondernemen

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Groesbeek | Gelderland
Sluit 13 maart 2023


Omschrijving Vacature

 

Je bent een ondernemer met passie voor zorg en hebt ruime ervaring op het gebied van (de implementatie van) digitale transformatie en innovatie.

De ervaring met bestuurlijke eindverantwoordelijkheid of toezichthouderschap wil je graag inzetten. Lees verder over wat jij als lid van de raad van toezicht van ZZG zorggroep kunt betekenen.

ZZG zorggroep

De ruim 3.000 medewerkers van ZZG zorggroep bieden wijkverpleging (zorg thuis), beschermd en beschut wonen en revalidatie- en herstelzorg in de regio Nijmegen, Wijchen, Maas en Waal. Samen met zo’n 900 vrijwilligers ondersteunen zij jaarlijks ongeveer 9.000 cliënten. ZZG zorggroep is de grootste aanbieder in de regio, hetgeen verantwoordelijkheden geeft voor samenwerking in de regio. ZZG zorggroep gaat uit van gezondheid, van wat nog wel kan. Medewerkers van ZZG zorggroep staan cliënten (en hun netwerk) bij om hun kwaliteit van leven zo lang mogelijk te kunnen behouden. Op deze manier kunnen cliënten blijven wie zij zijn. ZZG werkt daarbij vanuit drie gezamenlijke waarden: deskundig, liefdevol en helder.

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet erop toe dat ZZG zorggroep doet waarvoor ze is opgericht: het leveren van duurzame, goede zorg aan mensen in een kwetsbare positie. De raad bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.

De raad kent een drietal commissies die op specifieke onderwerpen de vergaderingen van de raad van toezicht voorbereidt.

 • de commissie Financiën & Vastgoed
 • de Remuneratiecommissie
 • de commissie Kwaliteit & Veiligheid

De leden van de raad van toezicht leveren een bijdrage aan de ontwikkelingen van ZZG zorggroep, hetgeen een goede kennis van managementstructuren en rapportagesystemen vereist, evenals een scherpe, onderscheidende geest. In zijn samenstelling streeft de raad van toezicht naar diversiteit. De raad draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij ieder lid een specifieke deskundigheid heeft.

Bekijk voor meer informatie de volledige profielschets.

Honorering

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de Wet Normering Topinkomens.

Profiel lid raad van toezicht

Wij kijken uit naar een collega die in staat is om overzicht te creëren, senioriteit en rust uitstraalt. Iemand met een stevig maatschappelijk kompas, oog voor de wensen van huidige en toekomstige cliënten en medewerkers, humor en relativeringsvermogen heeft.

Profiel nieuw lid raad van toezicht (aandachtsgebied ‘innoveren & ondernemen’):

 • een ondernemer met passie voor de zorg;
 • ervaring op het gebied van digitale transformatie (inclusief data) en innovatie (bijvoorbeeld zorgtechnologie), met name ook ten aanzien van de implementatie daarvan. Onderdeel van de implementatie is het leer- en absorptievermogen van teams, medewerkers, cliënten en hun omgeving;
 • ruime ervaring met bestuurlijke eindverantwoordelijkheid of toezichthouderschap;
 • bij voorkeur kennis van en ervaring met bedrijfsvoering;
 • gevoel voor governance en het samenwerken in netwerken;
 • visionair die met beide benen op de grond staat;
 • bij voorkeur met een regionale verbinding.

Wordt lid van de commissie Financiën & Vastgoed.

Profiel lid raad van toezicht (geldt voor alle leden)

 • het speelveld van de gezondheidszorg in een breder kader kunnen plaatsen, en daarbij – naast het domein zorg – ook eigen kennis en ervaring hebben met de andere levensdomeinen;
 • evenwicht behouden in betrokkenheid en (bestuurlijke) afstand;vermogen en attitude hebben om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • vermogen hebben om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 • vermogen hebben om de advies- en toezichthoudende functie in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integer zijn, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling hebben;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen;
 • vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid;
 • academisch werk- en denkniveau.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Solliciteer voor 13 maart via deze button ‘direct solliciteren’ upload je cv en motivatiebrief, deze kan gericht worden aan mevrouw mr. A. Benders-Voet (secretaris raad van bestuur en raad van toezicht).

Meer informatie over de functie?
Neem contact op met de heer ir. H.M.H. Windmuller (voorzitter raad van toezicht), bereikbaar op telefoonnummer: 06-20408119 of met mevrouw mr. A. Benders-Voet, bereikbaar op telefoonnummer: 06-23319513 of per e-mail a.voet@zzgzorggroep.nl.

Gesprekken vinden plaats op vrijdag 31 maart tussen 9.30 en 14.30 uur op ‘t Wald in Groesbeek.

Benoeming per 1 juni 2023.


Sluit 13 maart 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"