Lid Raad Toezicht

2019-02-10T13:29:19+01:00

Stichting Eykenburg is een professionele organisatie voor ouderenzorg in Den Haag. Wij hebben twee locaties voor mensen die niet langer thuis kunnen wonen en bieden daarnaast ook diensten zoals huishoudelijke verzorging, ondersteuning en zorg aan huis. Wij zijn een kleinschalige organisatie met een groot aanbod aan zorg. Door onze flexibiliteit en lef kunnen wij inspelen op veranderingen, maar durven wij het ook aan om gerichte initiatieven te ontwikkelen; met en voor onze cliënten. Onze missie is persoonsgericht: ‘Onze cliënten en onze medewerkers beleven elke dag als waardevol en betekenisvol’. Aan de hand van het rooster van aftreden zijn wij op dit moment op zoek naar een: lid/mogelijk voorzitter Raad van Toezicht profiel ‘ouderenzorg/arbeidsmarkt/opleidingsveld’ Taakomschrijving: Wegens aftreden van de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een nieuw lid. Na aantreden tot de Raad van Toezicht wordt een van de leden benoemd tot voorzitter en mogelijk bent u dit. De Raad van Toezicht bestaat uit 4 leden. Als lid/mogelijk voorzitter van de Raad van Toezicht houdt u integraal toezicht (wij hebben geen auditcommissies) op het besturingsproces van Stichting Eykenburg en heeft u aandacht voor de kernwaarden en resultaten zoals wij deze jaarlijks bespreken, beschrijven en evalueren. U heeft aandacht voor de risico’s en u voelt zich verantwoordelijk voor het verlenen van goed toezicht, passend bij de structuur, cultuur en de omvang van de organisatie. De huidige Raad van Toezicht heeft daarover een duidelijke mening, welke is vastgelegd in de ‘Toezichtvisie Raad van Toezicht Stichting Eykenburg’ en is terug te vinden op onze website. Om als Raad van Toezicht uw rol van ‘geweten van de organisatie’ te kunnen vervullen, ontvangt u periodiek rapportages en gaat u het gesprek aan met de bestuurder om het reilen en zeilen van de organisatie inzichtelijk te krijgen en maken. Wij vragen: Functie-eisen: U beschikt over academisch denk- en werkniveau, heeft affiniteit met de visie en de missie van Stichting Eykenburg en beschikt over de volgende aspecten: strategisch inzicht, kritisch analytisch oordeelsvermogen, maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, vermogen tot zelfreflectie en ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of organisatorische ervaring. Van toezichthouders wordt verwacht dat zij voldoende tijd ter beschikking stellen om de taak naar behoren uit te oefenen. In principe betekent dit tijd voor (de voorbereiding van) ca. 5 vergaderingen per jaar. Uiteraard bent u een teamspeler en integer en hebt u het vermogen onderscheid te maken tussen uitvoeringszaken en beleidszaken. Specifiek met betrekking tot het profiel ‘ouderenzorg/arbeidsmarkt/opleidingsveld’ Binnen dit profiel zoeken wij iemand met affiniteit met de ouderenzorg in zijn geheel, maar zeker ook met de diverse veranderingen in de sector. Daarnaast is het opvullen van vacatures in de zorgsector een steeds groter probleem. Wij hechten dan ook waarde aan interesse in/kennis van innovaties in onderwijsland en verdieping in hoe de juiste medewerkers kunnen worden geworven en hoe wij hen kunnen enthousiasmeren. Boeien en binden is binnen de organisatie een actueel thema. Wij bieden: Vergoeding op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg (NVTZ). Aanvullende informatie: Stichting Eykenburg stelt de afgifte van een recente Verklaring omtrent Gedrag (VOG) verplicht bij aanstelling. Daarnaast is een referentiecheck onderdeel van onze procedure, alsmede een integriteitcontrole via het Waarschuwingsregister Zorg&Welzijn van werkgeversorganisatie ZorgZijn Werkt. Daarom voeren wij het Kwaliteitskeurmerk Waarschuwingsregister Zorg&Welzijn. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer drs. A. Reede, Raad van Bestuur, mevrouw drs. D. Bonink, voorzitter Raad van Toezicht of de heer ir. M.A. de Booij, vicevoorzitter Raad van Toezicht. Reageren: Uw motivatiebrief met CV kunt u richten aan secretariaat@eykenburg.nl t.a.v. mevrouw Y.J.L. Verbeek, Telefoon: 070-750000 Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Stichting Eykenburg
Gezondheids- en welzijnszorg