Lid Raad van Toezicht

2019-02-10T12:23:41+01:00

Lid Raad van Toezicht ONDERWIJSGROEP NOORD 0 FTE | VACATURENUMMER: 1123 | SLUITINGSDATUM: 25 FEBRUARI 2019 DEZE BAAN ONDERWIJSGROEP NOORD Onderwijsgroep Noord is een bestuurlijke en organisatorische samenwerking van Terra, Dollard College en rsg de Borgen. Terra biedt opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur & milieu in het praktijkonderwijs, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en cursusonderwijs. Het Dollard College en rsg de Borgen zijn brede scholengemeenschappen voor praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Het Dollard College heeft daarnaast vwo tweetalig onderwijs, zesjarige havo en een internationale schakelklas en rsg de Borgen het technasium. Naast het bijbrengen van brede vaardigheden kenmerkt ons onderwijs zich evenzeer door de zorg voor een goede doorstroom. Bovenal streeft Onderwijsgroep Noord naar een zorgzame en veilige omgeving waarin persoonlijk talent tot ontwikkeling komt. Onderwijsgroep Noord heeft als algemene doelstelling eigentijds en kwalitatief goed onderwijs te bieden. Onze kernwaarden zijn: gemeenschappelijk versterkend en bewust persoonlijk. Binnen Onderwijsgroep Noord werken ruim 1.400 medewerkers op 23 vestigingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het College van Bestuur en de Ondersteunende Diensten zijn gevestigd in de stad Groningen en vormen de vierde stichting van de onderwijsgroep. DE RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht is belast met de uitvoering van het interne toezicht op de continuïteit en strategie van Onderwijsgroep Noord, de onderwijskwaliteit, de personele kwaliteit en het financiële beleid en beheer. Naast de rol als werkgever vervult de raad de rol van sparringpartner van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen. Naast ca 6 plenaire bijeenkomsten per jaar werkt de Raad met een drietal commissies (remuneratiecommissie, auditcommissie en commissie kwaliteitszorg). Daarnaast bezoeken leden van de Raad regelmatig de vestigingen om vanuit een nieuwe visie op toezicht (waarderend onderzoeken) in gesprek te gaan met teamleiders, leerkrachten en leerlingen. Kernbegrippen die onderdeel zijn van deze nieuwe visie: - horizontaal toezicht houden, open dialoog; - werken vanuit veiligheid, vertrouwen en transparantie; - inspirerende, innovatieve en dynamische grondhouding. - steunend waar het kan; richting gevend waar het moet. WIJ ZOEKEN UW PROFIEL Als lid van de Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Noord zijn bestuurlijk-strategische besluitvormingsprocessen in complexe (semi)non-profit organisaties u niet vreemd en u verwerft snel overzicht. U bent onafhankelijk en in staat tot kritische zelfreflectie. U bent een teamplayer, staat met beide benen op de grond en u bent van nature een verbinder. U hebt eigentijdse bestuurlijke competenties, een relevant netwerk in de regio en sterke affiniteit met (groen) onderwijs en ondernemerschap. U kunt out-of-the-box denken en heeft een visie op duurzaamheid en ‘de (onderwijs)wereld van morgen’ waaronder leven lang ontwikkelen. U bent in staat het ‘nieuwe toezichthouden’ concreet vorm en inhoud te geven en daarbij een eigen unieke inbreng te hebben in de Raad van Toezicht en tevens gesprekspartner te zijn voor het College van Bestuur. OVERIGE INFORMATIE De Raad streeft naar diversiteit in de samenstelling. Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht worden geschikte vrouwelijke kandidaten c.q. kandidaten met een aanvullende culturele achtergrond nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. VRAGEN? INFORMATIE Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op www.onderwijsgroepnoord.nl. Voor meer informatie over de functie kunt u per e-mail contact opnemen met Teunis Wagenaar, voorzitter Raad van Toezicht, t.wagenaar@icloud.com. GEÏNTERESSEERD? Dan ontvangen we graag uw brief met curriculum vitae vóór 25 februari 2019. De sollicitatiecommissie bestaat uit de voorzitter, twee leden van de Raad van Toezicht en de voorzitter College van Bestuur als adviserend lid van de selectiecommissie. De adviescommissie bestaat uit de voorzitters van de medezeggenschapsorganen. U kunt uw sollicitatie sturen naar: sollicitaties@onderwijsgroepnoord.nl. Reacties van uitzendbureaus worden niet in behandeling genomen. 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Onderwijsgroep Noord
Onderwijs