Lid Raad Toezicht

2019-02-10T11:38:28+01:00

Stichting ‘Ieder kind telt’ bestaat uit 10 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs waar ongeveer 180 personeelsleden onderwijs bieden aan 1650 leerlingen. De missie van Stichting ‘Ieder kind telt’ is: ‘Bijzonder goed onderwijs, waar ieder kind, iedere medewerker en iedere ouder telt’. Vanuit die inspiratie willen wij vorm en inhoud geven aan het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen. Kennis, 21-eeuwse vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke pijlers van eigentijds onderwijs. Per 1 april 2019 ontstaat er een vacature Lid Raad van Toezicht met deskundigheid HRM De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, met de aandachtsgebieden onderwijs, HRM en financieel. Uw profiel   U beschikt minimaal over HBO werk-endenkniveau. 
   U beschikt over deskundigheid op HRM-gebied. 
   U bent bij voorkeur politiek of maatschappelijk/bestuurlijk onderlegd. 
   U heeft binding met de missie en ambitie van de Stichting ‘Ieder kind telt’. 
 Taken lid RvT 
De RvT functioneert op basis van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. Hierin worden de volgende taken beschreven: 
   Toezicht houden op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het schoolbestuur in het bijzonder. 
   Vaststellen, dan wel goedkeuren van de begroting, het jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en de 
jaarrekening) en het strategische beleid. 
   Zorgdragen voor de aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. 
   Vervullen van het werkgeverschap van het college van bestuur. 
   Met raad terzijde staan van het college van bestuur en fungeren als klankbord. 
 Belangstelling? 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Harald Huijssoon, voorzitter Raad van Toezicht, (tel. 06-31779987). Meer informatie is te vinden op de website www.iederkindtelt.nl.
 U kunt tot en met vrijdag 22 februari 2019 solliciteren door een brief voorzien van motivatie en CV te sturen naar het secretariaat: info@iederkindtelt.nl.
Sollicitatiegesprekken worden gevoerd op maandagavond 4 maart 2019. 


Ieder Kind telt
Onderwijs