Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten van BoardroomMatch 2018-03-04T16:11:31+00:00

Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten van BoardroomMatch

1 januari 2018

 1. Bijeenkomsten voor BoardroomMatch worden georganiseerd door Bestuurderscentrum. Vandaar dat u bij deze algemene voorwaarden steeds Bestuurderscentrum.nl genoemd ziet.
 2. Inschrijving voor deelname aan een bijeenkomst van Bestuurderscentrum.nl dient door digitale  aanmelding bij ondergetekende via een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
 3. Bestuurderscentrum.nl streeft een evenwichtig spelersveld na. Met uw inschrijving geeft u aan dat u uitgenodigd wilt worden. De organisatie bepaalt wie er uitgenodigd wordt. Uiteraard wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Bij onvoldoende inschrijvingen gaat de bijeenkomst niet door. Of de bijeenkomst doorgaat wordt beoordeeld door Bestuurderscentrum.
 4. Na de inschrijving voor de bijeenkomst ontvangt de inschrijver een bevestiging van deelname (per post of e-mail) en indien van toepassing een factuur voor de totale kosten van deelname.
 5. Deze factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden.
 6. Bij onverhoopte verhindering van deelname is het – in overleg – mogelijk dat de gereserveerde plaats kosteloos wordt ingenomen door een vervanger.
 7. Annulering van deelname bij betaalde bijeenkomsten is uitsluitend schriftelijk (per post ofe-mail) mogelijk.
  Tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst zijn de annuleringskosten 25% van het totaalbedrag. Tot 2 weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50% van het totaalbedrag. Daarna zijn de volledige kosten van deelname verschuldigd.
 8. Annulering van deelname van gratis bijeenkomsten is uitsluitend schriftelijk (per post ofe-mail) mogelijk.
  Er worden echter wel kosten voor u gemaakt. U kunt daarom tot een week voor aanvang annuleren. Hiervoor wordt € 45,- excl. BTW aan organisatiekosten in rekening gebracht. Na deze tijd of bij no show bent u € 95,- verschuldigd aan organisatiekosten. Bij onverhoopte verhindering van deelname is het – in overleg – mogelijk dat de gereserveerde plaats kosteloos wordt ingenomen door een vervanger.
 9. Indien annulering het gevolg is van onvoorziene omstandigheden die buiten de schuld van de ingeschrevene zijn gelegen kan Bestuurderscentrum.nl het inschrijfgeld verlagen tot 25% van het totaalbedrag, dit ter beoordeling van Bestuurderscentrum.
 10. Indien een bijeenkomst door onvoorziene omstandigheden geannuleerd moet worden, ontvangen de ingeschreven hun betaalde inschrijfgeld terug.
 11. Bij het niet doorgaan van een bijkomst kunt u Bestuurderscentrum niet aansprakelijk stellen voor deze gemiste bijeenkomst.
 12. Tot slot wordt van de deelnemer verwacht dat deze zich open opstelt en van zijn of haar zonnige kant laat zien.

Privacy Reglement voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Reglement voor Bezoekers en geldt voor iedereen die gebruik maakt van de diensten van  Bestuurderscentrum.nl.

 1. De door u verstrekte persoonsgegevens (waaronder naam, organisatie, adres, functie en e-mail) wordt opgenomen in een database ten behoeve van het gebruik door Bestuurderscentrum.nl
 2. Bestuurderscentrum.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (WPB).
 3. De door u verstrekte gegevens zullen worden verwerkt ter uitvoering/promotie van de diensten van Bestuurderscentrum.nl.
 4. Uw gegevens kunnen gebruikt worden om u reclame toe te sturen waarvoor geldt dat dit enkel beperkt wordt tot reclame waarvan verwacht wordt dat deze voor u beroepsmatig interessant kan zijn.
 5. Indien bij de uitvoering van activiteiten van Bestuurderscentrum.nl derden worden ingeschakeld (zoals kennispartners, sponsoren, adverteerders en e-commerce partners) worden voor de uitvoering/promotie van de diensten van Bestuurderscentrum.nl uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekt.
 6. U kunt uw gegevens gemakkelijk wijzigen. Indien u uw gegevens wilt inzien en/of wijzigen, wanneer u één van onze producten niet meer wenst te ontvangen of wanneer u niet wenst dat Bestuurderscentrum.nl uw gegevens aan derden verstrekt, dan kunt u dat mailen naar info@bestuurderscentrum.nl. In geval van twijfel kan Bestuurderscentrum u in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Bestuurderscentrum.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
 7. Beveiliging De gegevens die de klant aan Bestuurderscentrum.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.