Aanbod van Voorzittershamers

Heeft u een inkomende voorzitter of vertrekkende voorzitter en wilt u hem of haar met een symbolisch cadeau verrassen?

Hieronder een kleine greep uit het aanbod van voorzittershamers waarmee u uw  aftredende voorzitter of inkomende voorzitter van uw Bestuur, Raad van Toezicht (RvT) of Raad van Commissarissen (RvC) kunt verrassen.

Gravering / inscriptie mogelijk.