Wie zijn wij:

BoardroomMATCH is de vacaturesite voor professionele bestuurders (voorzitters, penningmeesters, bestuursleden)  en toezichthouders (leden voor de Raad van Toezicht (RvT), Leden van de Raad van Commissarissen (RvC) in het maatschappelijke domein en ontwikkeld door Bestuurderscentrum.nl

Bij Bestuurderscentrum.nl zijn sinds 2006 mensen aangesloten met een passie voor besturen en/of toezicht houden. Mensen met bestuurlijke kwaliteiten die op de hoogte zijn van good governance, kunnen verbinden en oog hebben voor het strategische en bestuurlijke-politieke krachtenveld. Mensen die willen besturen of toezicht houden, maar ook mensen die Besturen, Raden van Toezicht (RvT / RvC)  en Raden van Bestuur (RvB) kunnen ondersteunen en adviseren. Dat betekent dat u een vacature voor een bestuurs- of toezichthoudende functie altijd in de juiste doelgroep plaatst. 

Door gebruik te maken van onze dienstverlening bereikt u meer dan 12.000 potentiële en professionele bestuurders en toezichthouders per maand. U kunt snel en voordelig een professionele voorzitter werven door gebruik te maken van ons Bestuurdersnetwerk dat wij in de loop van 16 jaar hebben opgebouwd. 

U kunt bij BoardroomMatch terecht als u een bestuurs- of toezichthoudende functie zoekt of als u een vacature voor een bestuurs- of toezichthoudende functie (Lid RvT / RvC) wilt aanbieden.

Bent u op zoek naar een andere bestuursfunctie?

U kunt als bestuurder relevante bestuursvacatures vinden.
U kunt uw CV plaatsen, zodat u als bestuurder vindbaar wordt voor interessante organisaties.

Is uw organisatie op zoek naar een bestuurder?

U kunt als organisatie uw bestuursvacature plaatsen.
U kunt gebruik maken van onze partner die de search voor u in goede banen leidt.

BoardroomMATCH is een initiatief van Bestuurderscentrum.

Bestuurderscentrum is een netwerkorganisatie en organiseert in samenwerking met Maastricht University geaccrediteerde bijeenkomsten/opleidingen voor Bestuurders en Toezichthouders (RvT/RvT). Jaarlijks organiseren wij ook een Alumnidag.

Sinds 2006 bouwen we aan wat we zelf het beste bestuurdersnetwerk van Nederland vinden.

Visie

Bestuurderscentrum gelooft dat zij dankzij haar uitgebreide, exclusieve en brancheoverstijgende bestuurdersnetwerk een grote toegevoegde waarde heeft op het besturen van maatschappelijke organisaties en ondernemingen op het snijvlak van publiek en privaat. (brancheorganisaties, beroepsverenigingen en stichtingen).

Het doel is om u als bestuurder te ontzorgen, kostenbesparing en efficiency voor uw organisatie op te leveren en besturen als vak op de kaart te zetten!

Missie

Bestuurderscentrum wil ondernemende bestuurders, leden van Raden van Toezicht (RvT) en Raden van Commissarissen (RvC) van maatschappelijke organisaties en ondernemingen op het snijvlak van publiek en privaat. (brancheorganisaties, beroepsverenigingen en stichtingen) ondersteuning bieden bij het uitoefenen van de bestuursfunctie op de gebieden netwerk, kennis en kunde. Bestuurderscentrum biedt u de drie O’s!

Ontmoeten – Ontdekken – Ontwikkelen


O
ntmoeten

In een sportieve setting bieden we bijeenkomsten aan om bestuurders op een aangename, gezellige en informele wijze met elkaar kennis te laten maken zodat zij hun persoonlijke netwerk kunnen vergroten. Meer info

Ontdekken

Wij geloven in de waarde van intercollegiale contacten over de grenzen van de eigen sector heen en wij zijn overtuigd van de waarde van uitwisseling van best practices en van de inspiratie die iedere ontmoeting brengt. Gelijkgestemden vanuit een diversiteit aan organisaties!
Onder de noemer Ontdekken, organiseren wij Inspiratiesessies met als doel bestuurders op een ontspannen en laagdrempelige wijze in contact te brengen met de kennis van een relevante kennispartner of een andere ervaren bestuurder. Vrijblijvend en zonder of tegen geringe kosten. Hiermee wordt het ontdekken van kennis toegankelijk voor elke bestuurder.
We bieden kleinschalige sessies aan. De betrokkenheid die gevraagd wordt aan de deelnemers zorgt voor de nodige dynamiek. Na een soepje en een borrel gaat eenieder met waardevolle inzichten naar huis! Meer info

Ontwikkelen

Verdieping van kennis vindt plaats in stoomcursussen, workshops en zogeheten transparantiegroepen. Kleinschalige kennisgroepen die 4 keer per jaar bij elkaar komen en inhoudelijk worden ondersteund door kennispartners en die verdieping brengen op verschillende thema’s. Bij de start wordt geinventariseerd welke punten aandacht behoeven en gaat men met een thema concreet aan de slag. De focus is gericht op ontwikkeling en kennisdeling. Groei staat voorop. Meer info